ads

مجلس نمایندگان بودجه ملی سال 1398 را تصویب نمود

زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه در صفحه تویتر خود نوشته است که بودجه سال جدید مالی مورد تصویب اعضای ولسی جرگه کشور قرار گرفت.

نویسنده: Abdul Malik Atash
10 جدی 1397
مجلس نمایندگان بودجه ملی سال 1398 را تصویب نمود

زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه در صفحه تویتر خود نوشته است که بودجه سال جدید مالی مورد تصویب اعضای ولسی جرگه کشور قرار گرفت.
معین مالی وزارت مالیه با ابراز قدردانی از اعضای مجلس نمایندگان گفته است که بودجه سال 2018 با توافق بیشترین اعضای پارلمان مورد تصویب این مجلس قرار گرفت.
گفته می شود بودجه ملی سال 1398 به ارزش 399 ملیارد افغانی می باشد که از این میان 275 ملیارد افغانی بودجه عادی و 124 ملیارد افغانی بودجه توسعه یی است.
مجلس نمایندگان کشور امروز بودجه سال مالی را در حالی تصویب نمود که در هفته های گذشته این مجلس 5 وزیر کابینه را بدلبل عدم مصرف بودجه های شان به مجلس فرا خوانده بودند.
سال گذشته بودجه ملی که بالغ بر ۳۷۷ میلیارد افغانی میگردید با اکثریت آرا از سوی پارلمان تصویب شده بود.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA