ads

جهانی؛ مردی که خوب درخشیده است

علاقه، شناخت هدف، برنامهریزی درست و سنجیده، همت، پشتکار و اراده قوی از ویژگی های رسیدن به موفقیت شمرده می شوند و بدیهی است که رسیدن به هدف تنها با حرکت گام به گام در پلههای ترقی امکانپذیر است. اما نباید فراموش کرد که هرگونه ترقی و پیشرفت منوط به سعی و تلاش فردی می باشد.

نویسنده: Abdul Malik Atash
5 جدی ,1397
جهانی؛ مردی که خوب درخشیده است

علاقه، شناخت هدف، برنامهریزی درست و سنجیده، همت، پشتکار و اراده قوی از ویژگی های رسیدن به موفقیت شمرده می شوند و بدیهی است که رسیدن به هدف تنها با حرکت گام به گام در پلههای ترقی امکانپذیر است. اما نباید فراموش کرد که هرگونه ترقی و پیشرفت منوط به سعی و تلاش فردی می باشد.
در این مطلب به همین ویژگیها پرداخته شده و از زندگی فردی در آن سخن گفته شده که با داشتن همین ویژگیها به پلههای موفقیت رسیده است. پروفیسور دوكتور اسدالله محقق جهانی کسی است که برای انجام برنامه‎هایش اندک‎ترین فرصت را از دست نداده و سرعت عمل، نظم و برنامه‎ریزی را اساس تمام کارهایش در زندگی قرار داده است.
اسدالله محقق جهانی، فرزند خواجه شکور در سال 1338هجری شمسی در قریه باغ شاه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان چشم به جهان گشوده است. وی دارای تحصیلات عالی، تجارب کاری و آثار ادبی بیشماری میباشد. محقق جهانی دوره ابتدایی را در مكتب سیدعبدالكریم حسینی به پایان رسانده و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه كوكچه شهر فیضآباد تمام كرده است و هنوز متعلم صنف 12 مکتب بود كه روزگار غربت را در كشور پاكستان متحمل گردید.
محقق جهانی، تحصیلاتش را در لیسه سیدجمال الدین افغان شهر پشاور به اتمام رساند و دوره لیسانس را در رشته علوم اسلامی پوهنتون اسلامی بینالمللی اسلامآباد و ماستری خود را در پوهنتون پنجاب در رشته زبان و ادبیات دری و دوره دوكتورای خویش را در رشته زبان و ادبیات دری، پوهنتون ملی زبانهای نوین اسلام آباد به اتمام رسانید.
محقق جهانی تقریباً 25 سال عمرش را در پوهنتونها و لیسههای مختلف افغانی در پاكستان به صفت استاد سپری کرده است، وی میگوید:”من چند سالی به صفت استاد در پوهنتون بینالمللی اسلام آباد و نیز به حیث مربی زبان و ادبیات لسانهای مختلف، اتباع خارجی را آموزش دادهام. همچنان باید بگویم که مدتی هم به حیث نطاق در رادیوی پاکستان مصروف بوده ام.”
محقق جهانی 20 كتاب در خصوص موضوعات علوم اسلامی، ادبی و حقوقی دارد. زمانی كه دیار غربت را ترك و به وطن برگشت، پستهای مختلف كاری را تجربه كرد:” من در آغاز به صفت مشاور در وزارت عدلیه كشور به کار گماشته شدم و بعد هم امور ترتیب و تدوین قانون اساسی جدید كشور با زبانهای پشتو، دری و اوزبكی را انجام دادم. در ادامه به صفت دیپلومات در وزارت خارجه و در تفاهم با وزارت خارجه مدتی در بخش تألیف و ترجمه نصاب تعلیمی و مؤلف در وزارت معارف كار كردم. 20 كتاب تعلیمی را ایدیت و كتابهای درسی مضمون دری صنوف 9، 11 و 12 را نوشتم كه امروزه در سطح كشور تدریس می شوند. اكنون نه سال است که معین وزارت معارف در بخش نصاب تعلیمی می باشم.”
هر چند آقای محقق جهانی در پوهنتونهایی كه درس خوانده، پول تحویل نكرده و با بورسیهی كه برایش مقدر گردیده بود توانست درس بخواند، ولی زحمتكشی و سعی شباروزی خودش در قبال كسب دانش و رسیدن به این همه موفقیتها و آن هم در دیار غربت را خالی از دشواری هم نمیداند، وی میگوید:” خداوند بزرگ مرا با چنین استعدادی آفریده كه شكرگزار آن هستم؛ مگر سعی و كوشش خودم نیز در بدست آوردن موفقیت و رسیدن به اهداف والا، زمینه ساز این همه كامیابی بوده است.”
پروفیسور محقق جهانی بر مطالعه دوامدار تاکید دارد و میگوید:” من تاكنون بیش از ده هزار جلد كتاب را به زبانهای مختلف و در موضوعات مختلف ادبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مطالعه كردهام و با 12 زبان تكلم كرده میتوانم.”
وی در ادامه صحبتهایش در باره مطالعه میافزاید، روزی هم شده كه 50 جلد كتاب با موضوعات مختلف را از بازار خریداری و در مدت كمتر از 20 روز مطالعه نمودهام:” من برای مراجعینی كه نزدم میآیند در كنار اجرای كار شان یك جلد كتاب هدیه میدهم تا بخوانند و از مزایای علمی و معلوماتی آن مستفید شوند چون حریص مطالعه هستم، میخواهم دیگران هم از آنچه كه من آگاه شدهام، آگاه شوند.”
به گفته وی انسانهای با دانش در برابر دیگران مسوول هستند تا دانش خود را به آنها انتقال دهند و به صفت یك بنده خدا مسوولیت خود را در قبال خالق و خلق خدا ادا كنند:” من اخلاص به خدا و بندههای خداوند را وجیبه، مسوولیت و مکلفیت خود میدانم. اینكه مطالعه وسیع و گسترده دارم، همگی را یك آزمایش خداوندی میدانم چون دنیا جای امتحان است. خداوند انسانها را به شكلی از اشكال امتحان میكند كه در مقابل نعمتهای خدایش و در برابر بندههای دیگر چگونه عمل میكنند.”
پروفیسور محقق جهانی به این باور است كه مطالعه نان و آب زندگی وی می باشد:” روزها پیش میآید كه چیزی نخورده ولی كتابی را تا اخیر مطالعه كردهام. از جمع كتابهایی كه مطالعه میكنم موضوعاتی چون ” انقلاب كبیر فرانسه” ، ” اعجاز قرانكریم” و ” ادبیات پیش دانشگاهی”… است. در ضمن كوشش میكنم تا نوشتههای بزرگ مردان جهان را در خصوص مسایل سیاسی و حقوقی، روانشناسی، فلسفی و اجتماعی در زبانهای مختلف مطالعه كنم.”
پروفیسور محقق جهانی برای انجام بهتر كارهای روزمرهاش، برنامه منظمی را تنظیم كرده است، وی میگوید:” به نظر من برای همه امور زندگی، 24 ساعت خیلی وقت زیاد و كافی است. اگر وقت خود را بیهوده صرف نكنیم، به یقین تمام كارهای ما انجام می یابند و وقت زیادی هم باقی میماند. وقت را از دست دادن، سرمایه و زندگی خود را از دست دادن است. من فرد خوشحال، سرحال و با داشتن وقت كافی برای انجام همه فعالیتهای علمی و زندگی خود هستم. من خدمتکار مردم و وطن خود هستم. ”
استاد محقق جهانی برای ارتقای ظرفیت معلمان، برنامهریزی های فراوانی دارد و از یکسال به اینسو كتاب نصاب تعلیمی را بازنگری می کند تا بتواند با در نظرداشت نیازمندیهای جامعه، بازار كار، اقتصاد بازار و مقتضای زمان خدمات شایانی را برای آموزش و رهنمایی معلمان انجام دهد.
محقق جهانی از معلمان میخواهد تا با معاشی اندكی كه دارند، باز هم احساس مسوولیت كرده، ظرفیتهای علمی شان را بالا برده، یك مربی مهربان و مخلص بوده و شاگردان شان را با زیور علم آراسته و همچون مادران و پدران دلسوز در برابر آنان باشند: ” آرزو دارم محرومیتی را كه دختران این دیار در كسب علم داشته اند، معلمان عزیز ما با تدریس صادقانه جبران نموده و آینده این وطن را شكوفا سازند. ”
محقق جهانی دو دختر و دو پسر دارد که همه شان در مكتبها و پوهنتونها درس میخوانند. وی فضای خانوادگیاش را مملو از صمیمت توصیف کرده و به آرزوی كامیابی فرزندان خود در همه عرصههای زندگی می باشد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA