ads

محکمه صحرایی سه زن در جوزجان به جرم صحبت های تیلفونی

مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند که گروه طالبان سه خانم را در روستایی چهارسای ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان به محکمه صحرایی کشانیده اند.

جواد نبی زاده
19 قوس 1397
محکمه صحرایی سه زن در جوزجان به جرم صحبت های تیلفونی

مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند که گروه طالبان سه خانم را در روستایی چهارسای ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان به محکمه صحرایی کشانیده اند.
نجیبه قریشی رییس امور زنان ولایت جوزجان به رادیو کلید گفت که مخالفین مسلح دولت به علت داشتن مبایل هوشمند و بیرون شدن از منازل بدون محرم، این زنان را مورد محکمه صحرایی قرار داده و در حضور مردم با شلاق و دره لت و کوب نموده اند.
به گفته بانو قریشی این رویداد دو روز قبل اتفاق افتاده بود؛ اما به دلیل نبود منابع محلی با تاخیر چند روز توانسته اند ساحه این رویداد را شناسایی نمایند.
ولسوالی قوشتپه یکی از ولسوالی های نا امن و آسیب پذیر ولایت جوزجان بوده که بیش از 50 درصد ساحات آن تحت حاکمیت گروه طالبان قرار دارد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA