ads

کارنامه مخدوش انجوها در حوزه غرب

مقام‎های محلی در ولایت‎های حوزه غرب از نتایج کار انجوها برای بهبود وضعیت زندگی زنان در این حوزه راضی نیستند. در حال حاضر 170 انجو در هرات، 50 انجو در بادغیس، 3 انجو در فراه و 3 انجو در غور فعالیت دارند.

نویسنده: zekria
17 میزان 1396
کارنامه مخدوش انجوها در حوزه غرب

مقام‎های محلی در ولایت‎های حوزه غرب از نتایج کار انجوها برای بهبود وضعیت زندگی زنان در این حوزه راضی نیستند. در حال حاضر 170 انجو در هرات، 50 انجو در بادغیس، 3 انجو در فراه و 3 انجو در غور فعالیت دارند. به گفته منابع محلی، از مجموع 226 انجوی فعال در این سه ولایت، 39 انجوی آن بین‎المللی و 183 انجوی دیگر آن داخلی هستند. تمام این انجوها برای آموزش حرفه و سواد به زنان، دادخواهی برای دسترسی زنان به عدالت و تأمین خدمات صحی برای آن‎ها از دولت جواز فعالیت گرفته‎اند. اما مقام‎های محلی حوزه غرب مدعی هستند که کار این انجوها، روی وضعیت زندگی زنان، تأثیر چشم‎گیری نداشته است.
عمده‎ترین مشکل در برابر کار انجوها در حوزه غرب ناامنی عنوان شده است. همچنان فساد اداری باعث شده که پول‎های هنگفتی توسط این انجوها حیف و میل شود. موانع فرهنگی و اجتماعی در برابر آموزش زنان، چالش دیگری است که کار این انجوها را غیرمؤثر ساخته است. از طرف دیگر، بی‎برنامگی انجوها و نبود سیستم نظارتی مناسب، سبب شده که بودجه بعضی از پروژه‎ها در راستای توانمندسازی زنان و دسترسی آن‎ها به عدالت، هدر برود. مقام‎های محلی حوزه غرب در گفتگو با کلیدگروپ، گفته‎اند به دلیل این مشکلات، پروژه‎های مربوط به زنان در این حوزه، نتایج رضایت‎بخش و چشم‎گیری نداشته اند.

انحلال 11 انجو در هرات
رییس اداره اقتصاد هرات می‎گوید در جریان امسال 11 انجوی داخلی به دلیل ناکارآمدی و عدم گزارش‎دهی به این اداره منحل شده است. این انجوها در بخش توانمندسازی زنان و آموزش سواد و حرفه به آن‎ها، جواز فعالیت از دولت گرفته بودند. طبق توافقات ریاست اقتصاد هرات و انجوها، این انجوها باید سالی دو بار از چگونگی و نتایج کار شان به این ریاست گزارش می‎دادند. به گفته محمدیونس رهنورد، رییس اداره اقتصاد هرات جواز فعالیت این 11 انجو به دلیلی سلب شده است که آن‎ها نتوانستند مطابق توافقنامه، سال دو بار از نتایج کار شان به ریاست اقتصاد گزارش بدهند.
محمدیونس رهنورد می‎گوید هم اکنون 170 انجو، به شمول 38 انجوی بین‎المللی، در هرات مصروف فعالیت هستند. رهنورد افزود که کارمندان این اداره 120 بار در هر سال از کار این انجوها نظارت می‎کنند. به گفته او، در سال روان، چهار میلیون دالر بودجه برای تطبیق 20 پروژه در اختیار این انجوها قرار گرفته است. رهنورد افزود که تاکنون از مجموع این مقدار پول، سه میلیون آن مصرف شده و بیش از 500 نفر زن از مزایای این پروژه‎ها بهره‎مند شده‎اند. اما این مقام محلی هرات از تطبیق نامتوازن پروژه‎های توانمندسازی زنان در این ولایت ناراض است. محمدیونس رهنورد می‎گوید که سال‎هاست که در ولسوالی‎های فرسی، چشت، اوبه و گلران این ولایت، حتا یک پروژه در بخش توانمندسازی زنان تطبیق نشده است. او دلیل عمده این مشکل را ناامنی عنوان کرد.
در همین حال، سرپرست اداره امور زنان هرات می‎گوید 50 درصد پروژه‎هایی که برای بهبود وضعیت زندگی زنان در هرات تطبیق شده است، مؤثر بوده است. عزیزه کریمی، دلیل غیرمؤثر بودن 50 درصد دیگر پروژه‎ها را تمرکز این پروژه‎ها صرفاً روی “آگاهی‎دهی حقوقی به زنان” عنوان کرد. به عقیده کریمی، این پروژه‎ها در صورتی می‎توانست مؤثر واقع شود که روی توانمندسازی زنان از جمله آموزش سواد و حرفه به آن‎ها و همچنان کار و فعالیت آن‎ها به بازار کار و تجارت تمرکز می‎داشت.
سرپرست اداره امور زنان هرات به کلیدگروپ گفت در جریان امسال، 25 پروژه در بخش بهبود وضعیت زندگی زنان در شهر هرات و پنج ولسوالی این ولایت تطبیق شده است. به گفته عزیزه کریمی، 16 انجو در کار تطبیق این پروژه‎ها دخالت داشتند. او تصریح کرد که به دلیل نبود امنیت و موانع فرهنگی و اجتماعی موفق نشدند پروژه‎هایی را در سایر ولسوالی‎های هرات نیز تطبیق کنند. اما محمدانور متین کارشناس امور فرهنگی ولایت هرات به کلیدگروپ گفت که ناامنی فقط بهانه است. در اصل این فساد اداری است که باعث محرومیت بعضی از ولسوالی‎ها از مزایای این پروژه‎ها شده است.
محمدانور متین علاوه کرد که حکومت محلی همواره از پروژه‎های مربوط به توانمندسازی زنان در این ولایت حمایت کرده و امنیت کارمندان انجوها را با بهترین شکل ممکن تأمین کرده است. به عقیده او، این فساد اداری است که مانع تطبیق پروژه‎های توانمندسازی زنان در برخی از ولسوالی‎ها شده است.
مقام‎های قضایی هرات نیز تأیید می‎کنند که بعضی از انجوها در فساد مالی و اداری دست دارند. چنانچه تنها در جریان شش ماه اول امسال چهار دوسیه فساد اداری این انجوها به نهادهای عدلی و قضایی این ولایت راجع شده است. عزیزالله هجران، څارنوال تحقیق جرایم فساد اداری در څارنوالی استیناف هرات، می‎گوید که از مجموع این چهار دوسیه فساد اداری تا هنوز دو دوسیه آن توسط این نهاد بررسی و برای فیصله نهایی به کابل ارسال شده است.
به گفته او، تحقیقات آن‎ها نشان می‎دهد که 34 هزار دالر از بودجه پروژه “راغلی او پرمختک” و 100 هزار افغانی از بودجه پروژه “انجمن توسعه قریه‎ها” توسط این انجوها اختلاس شده است. قرار بود پروژه‎ها در ولسوالی‎های زنده‎جان، گذره، غوریان و کرخ تطبیق شود که بنا بر موجودیت فساد اداری این پروژه‌ها در ولسوالی‌ها نامبرده تطبیق نشد و در پیوند به دست‎برد زدن به بودجه این پروژه‎ها هفت نفر متهم شده‎اند. هجران می‎گوید این افراد از کارمندان پایین‎رتبه انجوها برای تطبیق این دو پروژه هستند.
با این حال، سکینه حسینی، منشی شورای ولایتی هرات، مدعی است که به دلیل فساد اداری، میلیون‎ها افغانی از سوی انجوها در هرات حیف و میل می‎شود. به گفته او، نظارت نهادهای مسوول از کار این انجوها هم نتوانسته است که مانع حیف و میل پول پروژه‎ها شود. خانم حسینی تصریح کرد به همین دلیل نتایج کار انجوها در راستای توانمندسازی زنان چندان رضایت‎بخش نیست.

سه ولسوالی ناامن فراه
سرپرست ریاست امور زنان فراه می‎گوید که در جریان 16 سال گذشته، در ولسوالی‎های بکواه، خاک سفید و گلستان فراه، حتا یک پروژه هم در بخش توانمندسازی زنان و بهبود وضعیت زندگی آن‎ها، تطبیق نشده است. کبرا عظیمی، دلیل این مشکل را ناامنی و موانع اجتماعی و فرهنگی در این سه ولسوالی عنوان می‎کند.
خانم عظیمی می‎گوید که آموزش، کار در ادارات دولتی و اشتغال در بخش‎های تجارت و صنایع از عمده‎ترین نیازهای زنان در فراه است. به گفته او، در کنار ادارات دولتی، دو انجوی داخلی و یک انجوی خارجی تلاش دارند تا به این نیازهای زنان در فراه رسیدگی شود. او گفت که در همین رابطه، در جریان امسال، شش پروژه در بخش‎های معارف، زراعت و آموزش فن و حرفه برای زنان این ولایت تطبیق شده است. به گفته خانم عظیمی، از مزایای این پروژه‎ها 500 نفر زن مستفید شده‎اند.
این مقام محلی فراه تأیید کرد که بعضی از انجوها در فراه در فساد اداری دست دارند. خانم عظیمی به طور مثال از پروژه‎ای در بخش فن و حرفه یاد کرد که به دلیل تصمیم یکی از انجوهای فعال در فراه مبنی بر اختلاس 50 هزار یورو از بودجه این پروژه ملغا شده است. او گفت که انجویی که مسوولیت تطبیق یک پروژه فن و حرفه برای زنان فراهی را به عهده داشت، قصد داشت 50 هزار یورو از بودجه این پروژه را اختلاس کند، ولی آن‎ها از این کار جلوگیری کردند. او نامی از این انجو نبرد.
محمدناصر مهری، سخنگوی والی فراه، می‎گوید تا هنوز شکایتی را که نشان دهد کارمندان انجوها توسط مخالفان مسلح دولت تهدید شده‎اند، دریافت نکرده‎اند. اما او تأیید کرد که ناامنی از عمده‎ترین نگرانی‎ها در برابر فعالیت انجوها در فراه است.
مهری از جانب دیگر گفت که پروژه‎های توانمندسازی زنان در فراه به شکل نامتوازن تطبیق شده است. اما تأکید کرد که تلاش می‎کنند با همکاری ملاامامان مسجدها و بزرگان محلی زمینه فعالیت انجوها در تمام ولسوالی‎های این ولایت را فراهم کنند.
با این حال، معاون شورای ولایتی فراه از غیرمؤثر بودن پروژه‎های توانمندسازی زنان در این ولایت انتقاد دارد. او می‎گوید که این پروژه‎ها بدون هماهنگی با شورای ولایتی و بدون برنامه از قبل طرح‎شده تطبیق شده است. وی افزود که به همین دلیل این پروژه‎ها نتایج ملموسی را در پی نداشته است.

ولایت بدون پروژه
مقام‎های محلی غور می‎گویند که در این ولایت در جریان 16 سال حتا یک پروژه هم در بخش توانمندسازی زنان تطبیق نشده است. بیشتر پروژه‎هایی که توسط انجوها در این ولایت اجرا شده است، شامل دادخواهی برای قربانیان خشونت و ارتقای آگاهی حقوقی زنان بوده است. معصومه انوری، رییس امور زنان غور می‎گوید که عمده‎ترین عامل این مشکل نبود امنیت در بعضی از ساحات غور است. در غور سه انجوی داخلی در بخش زنان کار می‎کنند. اما محمدناصر خاضع، والی غور، می‎گوید که ناامنی مانع اصلی فعالیت انجوها در غور نیست، بلکه تعصبات کور خانواده‎ها و دشوارگذر بودن راه‎ها سبب شده که انجوها در بخش توانمندسازی زنان کار نکنند. او هم تأیید کرد در جریان 16 سال یک پروژه هم در بخش توانمندسازی زنان در این ولایت تطبیق نشده است. اما رییس شورای ولایتی غور دید دیگری دارد. او می‎گوید که مقصران اصلی، حکومت مرکزی و حکومت محلی غور هستند. به استدلال فضل‎الحق احسان، حکومت مرکزی نسبت به توانمندسازی زنان بی‎توجه است و توانایی جذب پروژه در این بخش را هم ندارد. او گفت به علت این دو مشکل، وضعیت زندگی زنان غور شاهد تغییرات مثبت نبوده است.

22 انجوی فعال در بادغیس
در جریان سال‎های گذشته در بادغیس 72 انجو جواز فعالیت از دولت گرفته بودند اما فعلاً تنها 22 انجو در این ولایت فعالیت دارند. مقام‎های محلی می‎گویند که 50 انجوی دیگر به دلیل کمبود بودجه منحل شده و از بین رفته‎اند.
رییس امور زنان بادغیس نیز مدعی است که این انجوها یک پروژه هم در بخش توانمندسازی زنان در این ولایت تطبیق نکرده‎اند. به گفته زرغونه شیرزاد، پروژه‎هایی که توسط انجوها در بادغیس تطبیق شده است، شامل دادخواهی برای زنان و جلوگیری از اعمال خشونت در برابر آن‎ها بوده است. او تهدیدات امنیتی و دشوارگذر بودن راه‎های مواصلاتی در بادغیس را عوامل اصلی بی‎میلی انجوها به تطبیق پروژه‎های توانمندسازی برای زنان در این ولایت عنوان کرد.
اما رییس شورای ولایتی بادغیس می‎گوید که تعصب خانواده‎ها و مخالفت عالمان دین با کار انجوها باعث شده است که زنان این ولایت از مزایای پروژه‎های توانمندسازی مستفید نشوند. عبدالباسط صارم همچنان انجوها را متهم کرد که کار بنیادی در بخش توانمندسازی زنان انجام نمی‎دهند بلکه برای حمایت سمبولیک از آن‎ها به برنامه‎های مقطعی متوسل می‎شوند.

پروژه‎های سمبولیک
عطیه الهی، معاون بخش حمایت از زنان کمسیون مستقل حقوق بشر، می‎گوید که پروژه‎هایی که در بخش‎های بهبود وضعیت زندگی زنان و دسترسی آن‎ها به عدالت تطبیق شده است، بیشتر سمبولیک و غیر بنیادی بوده است. به گفته عطیه الهی نیاز است که انجوها، بیشتر پروژه‎های شان را در ساحاتی تطبیق کنند که زنان در آن ساحات زیر خشونت قرار دارند و یا اجازه کار و آموزش را ندارند. او گفت بارها این موضوع به سمع انجوها در حوزه غرب رسیده است، اما آن‎ها کم‎تر به اهمیت تطبیق پروژه‎ها در روستاها و ولسوالی‎های دوردست توجه کرده‎اند.
با این حال، مسوولان دو انجوی داخلی با نام‎های “شبکه زنان افغان” و “موسسه هماهنگی خدمات توان‎بخشی و توسعه برای افغانستان”، می‎پذیرند که در راستای بهبود وضعیت زندگی زنان در حوزه غرب، دست‎آورد چندانی نداشته‎اند. به گفته این مسوولان، ناامنی به آن‎ها مجال نمی‎دهد تا پروژه‎های مربوط به توانمندسازی زنان را در تمام ولسوالی‎ها و ولایت‎ها تطبیق کنند.
حسینه نیکزاد، مسوول شبکه زنان افغان در حوزه غرب، می گوید که او و همکارانش بارها از طریق اخطارنامه تهدید به مرگ شده‎اند. خانم نیکزاد افزود که آن‎ها به رغم این تهدیدات، 20 پروژه را در بخش‎های آموزش فن و حرفه و دادخواهی برای زنان در حوزه غرب تطبیق کرده‎اند.
همچنان محمدامین باور، مسوول پروژه‎های موسسه هماهنگی خدمات توان‎بخشی و توسعه برای افغانستان، حساسیت‏های اجتماعی را چالش دیگری در برابر تطبیق پروژه‎هایی می‎داند که در راستای حمایت از زنان پلان شده است.
باور، تصریح کرد با وجود این مشکلات، نهادهای حامی زنان، برای 50 درصد زنان در حوزه غرب، علاوه بر دادخواهی، زمینه آموزش فن و حرفه را نیز فراهم کرده‎اند که هم اکنون بخشی از آن‎ها نان‎آوران خانواده‎های شان هستند.
با این حال عبدالرووف احمدی، سخنگوی قوماندانی 606 انصار در زون غرب، اطمینان می‎دهد که امنیت تمام مسوولان انجوها و کارمندان آن‎ها، حین تطبیق پروژه‎ها، تأمین خواهد شد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2024 © TKG: A public media project of DHSA