ads

صرفه جويی بیش از يک مليارد افغانی در وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احيا و انكشاف دهات در سال مالي 1395 از صرفه جويي بيش از 1.7 مليارد افغاني از بابت 152 قرار داد پرو‍ژه هاي مختلف در اين وزارت خبر مي دهد.

نویسنده: zekria
27 ثور 1396
صرفه جويی بیش از يک مليارد افغانی در وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احيا و انكشاف دهات در سال مالي 1395 از صرفه جويي بيش از 1.7 مليارد افغاني از بابت 152 قرار داد پرو‍ژه هاي مختلف در اين وزارت خبر مي دهد.
نصير احمد درانی وزير احیا و انكشاف دهات مي گويد: جهت مبارزه با فساد اداري اين وزارت اقدامات اساسي را كه شامل از بين بردن ادارات موازي، انكشاف سيستم هاي الكترونيكي، ساده سازي پروسه هاي عملياتي، فرستادن قضاياي فساد به نهاد هاي عدلي و قضايي، تاسيس بانك اطلاعاتي و سيستم پاسخگويي به مردم را انجام داده كه مي تواند براي كاهش و جلوگيري فساد در اين اداره موثر باشد.
دراني هم چنان مي افزايد: كه در جريان دو سال گذشته دو پروژه تعديل گرديده و در نتيجه آن بيش از يك ميليون دالر از شركت تطبيق كننده به حكومت باز گردانده شده است كه با اين حال به صورت مجموعي به شمول صرفه جويي در عقد قرارداد، تعديل دو پروژه و جريمه يك تعداد از موسسات، بيش از 1.8 مليارد افغاني به دولت صرفه جويي شده است.” با اين حال صرفه جويي در بخش تداركات به ارزش 183654161 افغاني، در بخش قرار داد تيل در مقايسه با سال هاي گذشته 4.7 ميليون افغاني و حتي در مصرف تيلفون ديجيتال 600 هزار افغاني صورت گرفته است “.
وزير احیا انكشاف دهات نيز مي گويد: كه در سال جاري هم چنان قرارداد هاي زیادی به امضا خواهد رسيد كه مي تواند درعرصه بازسازي و انكشاف كشور مفيد باشد.
از سوي هم نصير احمد دراني وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید پیش از این طي دوره حكومت وحدت ملي هيچ پروژه در این وزارت به هدف افزايش و بالا بردن قيمت ها تعديل نشده است در حالي كه در گذشته يك تعداد قرار داد ها پس از تعدیل شدن قیمت های شان تا 35 درصد از اصل قرار داد افزایش یافته است.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA