ads

اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان نمایندگی‌اش را ایجاد می‌کند

قرار است، اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان یک نمایند‌گی ایجاد کند.
وزارت امور خارجه کشور با پخش خبرنامه‌ای، گفته است که نهاد تجارت بین‌المللی با فرستادن نامه‌ای به این وزارت، از ایجاد نمایند‌گی‌اش در کابل خبر داده است.

نویسنده: TKG
5 اسد 1395
اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان نمایندگی‌اش را ایجاد می‌کند

قرار است، اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان یک نمایند‌گی ایجاد کند.
وزارت امور خارجه کشور با پخش خبرنامه‌ای، گفته است که نهاد تجارت بین‌المللی با فرستادن نامه‌ای به این وزارت، از ایجاد نمایند‌گی‌اش در کابل خبر داده است. قرار است، اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان یک نمایند‌گی ایجاد کند.
وزارت امور خارجه کشور با پخش خبرنامه‌ای، گفته است که نهاد تجارت بین‌المللی با فرستادن نامه‌ای به این وزارت، از ایجاد نمایند‌گی‌اش در کابل خبر داده است.
تصمیم ایجاد نمایند‌گی اتاق تجارت بین‌المللی در کابل به تاریخ 15 جون سال روان میلادی در دو صدو پنجمین نشست شورای جهانی این نهاد در ساوپولوی برازیل به تصویب رسید.
گشایش نمایندگی اتاق تجارت بین‌المللی زیر نامIcc Afghanistan “  ” در کابل، همکاری میان سکتور خصوصی افغانستان را با سایر اعضای این نهاد رونق داده و سبب تقویت روابط تجارتی افغانستان با کشورهای بین‌المللی می‌شود.
گفتنیست که اتاق تجارت بین‌المللی با ۶.۵ ملیون عضو از ۱۳۰ کشور، یکی از بزرگترین نهادهای تجارت بین‌المللی در جهان است.
اعضای این نهاد، متشکل از شرکت‌های بزرگ، نهادهای کوچک و متوسط تجارتی، انجمن‌های تجارتی و اتاق‌های تجارت ساحوی از سراسر جهان می‌باشند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA