ads

هوتك پس از شكست رقيب روسی‌اش به افغانستان بازگشت

احمد ولی هوتک، قهرمان رشته‌ مبارز‌ه‌ آزاد، به روز سه شنبه وارد کابل شد و مورد تشویق شماری زیادی از پایتخت نيشینان قرار گرفت.
این ورزشکار افغان که برای مبارزات حرفه‌ای به کشور روسيه دعوت شده بود، توانست در اولین مبارزه حریف‌اش روسی‌اش شکست دهد.

نویسنده: TKG
1 سرطان ,1395
هوتك پس از شكست رقيب روسی‌اش به افغانستان بازگشت

احمد ولی هوتک، قهرمان رشته‌ مبارز‌ه‌ آزاد، به روز سه شنبه وارد کابل شد و مورد تشویق شماری زیادی از پایتخت نيشینان قرار گرفت.
این ورزشکار افغان که برای مبارزات حرفه‌ای به کشور روسيه دعوت شده بود، توانست در اولین مبارزه حریف‌اش روسی‌اش شکست دهد.

احمد ولی هوتک، قهرمان رشته‌ مبارز‌ه‌ آزاد، به روز سه شنبه وارد کابل شد و مورد تشویق شماری زیادی از پایتخت نيشینان قرار گرفت.
این ورزشکار افغان که برای مبارزات حرفه‌ای به کشور روسيه دعوت شده بود، توانست در اولین مبارزه حریف‌ روسی‌اش شکست دهد.
پس از این قهرمانی، قرار بود وی در برابر حریف دومش از کشور اسپانیا قرار گیرد که در نهایت ورزشکار اسپانیایی از مبارزه در برابر ولی کنار رفت.
با این حال، احمد ولی هوتک، این دو پیروزی اخیرش در روسیه را برای مردم کشور اش تقدیم می‌کند و خرسند که به افغانستان افتخار آفریده است.
ولی هوتک تا کنون از هجده مبارزه حرفه‌‌‌ای و غیرحرفه‌ا‌ی، هیچ شکست در کارنامه ندارد.
پیش از اين، باز محمد مبارز، قهرمان دیگر افغان که در رشته‌ای مبارز‌ه‌ آزاد حریف روسی‌اش مشهور به “دیوی روسیه” را شکست داده بود، در داخل و بیرون افغانستان مورد استقبال گرم مردم قرار گرفته بود.
او پیروزی هایش در روسیه را به نظامیان افغان به ویژه سربازان پولیس ملی اهدا کرد.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA