ads

برای نخستين بار افغانستان صاحب علامت ستندرد شد

مسؤولان اداره ملی ستندرد با رونمایی علامت زیر نام ” انسا” می‌گویند که پس از این کالا‌های افغانستان با این علامت به بیرون از کشور صادر خواهد شد.
داکتر نقیب الله فایق، رییس عمومی اداره ملی ستندرد” انسا”، امروز حین رونمایی علامت ستندرد افغانستان، می‌گوید: “به ‌کارگیری از علامت ستندرد در کالا‌های افغانی کشور را قادر به رقابت در بازار های بیرونی خواهد کرد.”

نویسنده: TKG
31 جوزا 1395
برای نخستين بار افغانستان صاحب علامت ستندرد شد

مسؤولان اداره ملی ستندرد با رونمایی علامت زیر نام ” انسا” می‌گویند که پس از این کالا‌های افغانستان با این علامت به بیرون از کشور صادر خواهد شد.
داکتر نقیب الله فایق، رییس عمومی اداره ملی ستندرد” انسا”، امروز حین رونمایی علامت ستندرد افغانستان، می‌گوید: “به ‌کارگیری از علامت ستندرد در کالا‌های افغانی کشور را قادر به رقابت در بازار های بیرونی خواهد کرد.” مسؤولان اداره ملی ستندرد با رونمایی علامت زیر نام ” انسا” می‌گویند که پس از این کالا‌ های افغانستان با این علامت به بیرون از کشور صادر خواهد شد.
داکتر نقیب الله فایق، رییس عمومی اداره ملی ستندرد” انسا”، امروز حین رونمایی علامت ستندرد افغانستان، می‌گوید: “به ‌کارگیری از علامت ستندرد در کالا‌ های افغانی کشور را قادر به رقابت در بازار های بیرونی خواهد کرد.”
به گفتۀ‌ای فایق، یگانه علتی كه از گذشته‌ها تا کنون کالا‌ های افغانی نتوانسته است با کالا‌ های بیرونی رقابت کند، نبود علامت ستندرد در کشور می‌باشد.
رییس ادره ملی ستندرد می‌افزاید، با استفاده از علامت ستندرد در کشور شهروندن دیگر نیاز نخواهند داشت تا از کالا های کشور های بیرونی استفاده کنند.
هم‌چنان رییس این اداره وارد شدن مواد نفتی بی‌کیفیت و مافیایی شدن آن‌را از چالش‌های اداره ملی ستندرد عنوان کرده، می‌گوید: “همه ساله بیش از سه‌ملیون مواد نفتی داخل کشور می‌شود که از آن جملۀ نزدیک به دو ملیون تن آن غیر قانونی وارد کشور می‌شود.”
مسؤولان ادارۀ ملی ستندرد با آن که از رونمایی علامت ستندرد افغانستان خوش بین اند، می‌گویند که تاجران با استفاده از این علامت قادر خواهند شد تا در بازار های کشور های بیرونی رقابت کنند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA