ads

رد فرمان تقنینی، سیلی به روی دموکراسی

فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعیین صلاحیت‎ها و وظایف کمسیون‎های انتخاباتی، هفته گذشته از جانب ولسی جرگه رد شد. این فرمان به نحوی آغاز رسمی اصلاحات انتخاباتی و هموار شدن مسیر سیاسی برای برگزاری انتخابات بود. هرچند مسایل تخنیکی و مالی نیز از موارد دیگری است که باید در مقدمه‎ این مسأله محقق شود، ولی نفس تأیید این فرمان و عملی شدن اصلاحات انتخاباتی، راه رسیدن به منابع مالی و دست یافتن به امور تخنیکی را نیز آسان می‎ساخت.

نویسنده: TKG
29 جوزا ,1395
رد فرمان تقنینی، سیلی به روی دموکراسی

فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعیین صلاحیت‎ها و وظایف کمسیون‎های انتخاباتی، هفته گذشته از جانب ولسی جرگه رد شد. این فرمان به نحوی آغاز رسمی اصلاحات انتخاباتی و هموار شدن مسیر سیاسی برای برگزاری انتخابات بود. هرچند مسایل تخنیکی و مالی نیز از موارد دیگری است که باید در مقدمه‎ این مسأله محقق شود، ولی نفس تأیید این فرمان و عملی شدن اصلاحات انتخاباتی، راه رسیدن به منابع مالی و دست یافتن به امور تخنیکی را نیز آسان می‎ساخت. فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعیین صلاحیت‎ها و وظایف کمسیون‎های انتخاباتی، هفته گذشته از جانب ولسی جرگه رد شد. این فرمان به نحوی آغاز رسمی اصلاحات انتخاباتی و هموار شدن مسیر سیاسی برای برگزاری انتخابات بود. هرچند مسایل تخنیکی و مالی نیز از موارد دیگری است که باید در مقدمه‎ این مسأله محقق شود، ولی نفس تأیید این فرمان و عملی شدن اصلاحات انتخاباتی، راه رسیدن به منابع مالی و دست یافتن به امور تخنیکی را نیز آسان می‎ساخت.
در این میان، ارگ ریاست جمهوری که همواره در معرض اتهام در خصوص تأخیر انتخابات پارلمانی قرار دارد، بار دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی را باور بر این است که این رخداد سیاسی در تبانی مشترک ارگ و پارلمان صورت گرفته است. زیرا نفع هر دو جانب در این است که انتخابات پارلمانی در سال جاری برگزار نشود. با این ترفند هم حکومت از زیر بار مسوولیت به درآمده و در برابر یک پارلمانی که با بحران مشروعیت مواجه است، قرار می‎گیرد و هم نمایندگان کنونی برای مدت بیشتر از امتیازات مادی و معنوی نمایندگی برخوردار خواهند شد.
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری حدود 20 روز به برگزاری اجلاس وارسا فرصت دارد و باید در میان اعضای ناتو از عملکرد خود دفاع کند. اصلاحات انتخاباتی یکی از عناصر اصلی دفاعیه‎ای است که قرار است محمداشرف غنی، رییس جمهور، در میان اعضای ناتو آن را قرائت کند. به همین دلیل نیز واکنش ریاست جمهوری به این برخورد پارلمان رضایت‎بخش نبوده است. ریاست جمهوری رد فرمان تقنینی انتخاباتی از سوی ولسی جرگه را برگشت به عقب توصیف کرده است. محمدهارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، بر آمادگی حکومت به اصلاحات انتخاباتی تأکید کرد و گفت برای برگزاری انتخابات اقداماتی نیز صورت گرفته است. وی افزود که ایجاد دو کمیته ویژه به رهبری وزارت‎خانه‎های امور داخله و مالیه از جمله این اقدمات است. چخانسوری، زمان برگزاری انتخابات را از صلاحیت‎های کمسیون مستقل انتخابات دانست و تصریح کرد هر زمانی که این کمسیون تقویم انتخاباتی را اعلام نماید، اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد.
در همین حال، نهادهاى ناظر بر انتخابات، رد فرمان تقنینى رییس جمهور در مورد تشکیل، صلاحیت و وظایف کمسیون‎هاى انتخاباتى از سوى ولسی جرگه را عمل خلاف منافع ملى و اراده ملت خوانده و مى‎گویند که عملکرد ولسی جرگه، جفا در برابر نظام دموکراسی و یکی از اشتباهات تاریخی این نهاد است. نهادهای ناظر می‎گویند که حکومت باید راه حل فوری را برای شکست بن‎بست انتخاباتی پیدا نماید. ارجاع این فرمان به ستره محکمه و کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یکی از این راه حل‎ها است که به‎گفته مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی، اگر حکومت اراده‎ای برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات داشته باشد، می‎تواند از این راه حل استفاده کند.
مهم این نیست که رد فرمان تقنینی تعیین وظایف و صلاحیت‎های کمسیون‎های‎ انتخاباتی تحت تأثیر کدام فکتورهای سیاسی و بر مبنای چه انگیزه و فلسفه‎ای صورت گرفته است، بلکه مهم این است که با رد این فرمان، برگزاری انتخابات با تأخیر غیرقابل پیش‎بینی مواجه خواهد شد؛ هرچند در مدت زمان باقـی مـانـده، امکان برگزاری انتخابات با وجود قانون یا در نبود آن- بعید از تصور است. بنابراین، برخورد کنونی پارلمان در مواجهه با این فرمان تقنینی را نمی‎توان نامی جز “سیلی زدن به دموکراسی” داد.
اما این که آیا راه بدیلی برای عبور این فرمان از مراحل قانونی و تبدیل شدن آن به قانون، به طور مثال تفسیر کمسیون نظارت بر قانون اساسی یا فیصله ستره محکمه است یا خیر، باید مورد تأمل قرار گیرد. بی‎تردید هرگاه این فرمان با عبور از مراحل قانونی بتـوانــد مسـیـر اصلاحات انتخاباتی را همواره سازد، بهانه و مانع را فراروی برگزاری انتخابات در زمان ممکن آن برطرف خواهد کرد. در آن صورت، تنها امری که انتظار آن می‎رود، روی دست گرفتن مراحل اجرایی برگزاری انتخابات از جانب دولت است. زیرا این مسأله به اعتبارزایی حکومت در انظار عامه و افکار عمومی جهان نیز کمک خواهد کرد. هرچند حکومت از اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات سخن گفته است، ولی تا زمانی‎که موانع قانونی از مقابل این امر برداشته نشود، نه هزینه‎ برگزاری آن فراهم شده و نه هم تدارکات تخنیکی برای تحقق آن فراهم خواهد شد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA