ads

هشت شاگرد در اثر سقوط پله‌های زينه ساختمان يك مكتب در كابل كشته و زخمی شدند

در نتیجه سقوط پله های زینه ساختمان یک مکتب در شهرک مهدیه مربوط حوزه سیزدهم امنیتی پولیس شهر کابل، یک دانش آموز کشته و هفت دانش آموز دیگر زخمی شدند.

نویسنده: TKG
22 جوزا ,1395
هشت شاگرد در اثر سقوط پله‌های زينه ساختمان يك مكتب در كابل كشته و زخمی شدند

در نتیجه سقوط پله های زینه ساختمان یک مکتب در شهرک مهدیه مربوط حوزه سیزدهم امنیتی پولیس شهر کابل، یک دانش آموز کشته و هفت دانش آموز دیگر زخمی شدند. در نتیجه سقوط پله های زینه ساختمان یک مکتب در شهرک مهدیه مربوط حوزه سیزدهم امنیتی پولیس شهر کابل، یک دانش آموز کشته و هفت دانش آموز دیگر زخمی شدند.
محمد حامد نصیر، مدیر شهر مهدیه شهر کابل به کلید می گوید: “این رویداد صبح امروز هنگام رخ داد که دانش آموزان می خواستند با استفاده از این زینه به صنوف درسی شان بروند.”
با این حال، باشندگان محل، وزارت معارف را در بخش نظارت از مکاتب به کوتاهی متهم کرده، خواهان بررسی این رویداد اند.
به گفته‌ای آنان، وزارت معارف به جای کرایه گرفتن ساختمان های غیر معیاری با پول های هنگفت، باید برای دانش آموزان مکتب اعمار کند تا از وقوع این چنین رویداد ها جلو گیری صورت گیرد.
اما وزارت معارف، سقوط پله های زینه ساختمان این مکتب در شهر کابل را یک رویداد غیر قابل پیش بینی خوانده، می افزاید: در حال حاضر حدود صد باب مکتب در کشور فاقد ساختمان می باشد.
مجیب مهرداد، سخنگوی این وزارت می گوید: “در مورد رویداد مکتب شهرک مهدیه تحقیق خواهند کرد و با افراد که غفلت وظیفوی انجام داده باشند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.”
این در حالیست که ریاست معارف شهر کابل از این ساختمان به هدف آموزش دانش آموزان به گونه کرایی استفاده می کرد.
در حال حاضر بسیاری از مکاتب در کشور به شمول کابل ساختمان ندارند و به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان پسر و دختر در فضای باز، زیر خیمه ها و در ساختمان های کرایی که به گونه غیر معیاری ساخته شده اند، مصروف فرا گیری دانش می باشند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA