ads

آل انديا راديوی، يكی از بزرگترين راديوی های جهان

هندی ها می گویند: در حال حاضر بزرگترین دموکراسی دنیا در کشور آنان حکمفرما است و در کنار این شهروندان هند از آزادی کامل رسانه ها لذت می برند. اين كشور با داشتن بیش از یک ميليارد نفوس، با آنکه با مشکلات متعدد از جمله فقر و نبود سرپناه رنج میبرد، اما با آنهم رسانه ها در این کشور فعال بوده و به گفته‎یی مقام های هندی تجربه‎یی را که آنان از آزادی بیان دارند، حتا در برخی کشورهای غربی نيز وجود ندارد.

نویسنده: TKG
15 ثور 1395
آل انديا راديوی، يكی از بزرگترين راديوی های جهان

هندی ها می گویند: در حال حاضر بزرگترین دموکراسی دنیا در کشور آنان حکمفرما است و در کنار این شهروندان هند از آزادی کامل رسانه ها لذت می برند.
اين كشور با داشتن بیش از یک ميليارد نفوس، با آنکه با مشکلات متعدد از جمله فقر و نبود سرپناه رنج میبرد، اما با آنهم رسانه ها در این کشور فعال بوده و به گفته‎یی مقام های هندی تجربه‎یی را که آنان از آزادی بیان دارند، حتا در برخی کشورهای غربی نيز وجود ندارد.
این کشور صد ها رسانه‎ای دیداری و شنیداری دارد، که به زبان های مختلف و براساس آداب و رسوم مناطق مختلف این کشور چند صد زبانی نشرات دارد، به همین دلیل رسانه های این کشور در رقابت تنگاتنگ قرار دارند.
در کنار دیگر رسانه ها یکی هم “ال اندیا رادیو” است، در سفری که شماری از خبرنگاران افغان به شمول خبرنگار کلید به هند داشتند، ضمن دیدار از این رادیو با بخش های مختلف نشراتی آن آشنا شدند.
“املنجیوتی مزو” مدير مسوول نشرات رادیوی یاد شده، می گويد: “با در نظرداشت، ذوق و سلیقه‎ی بخش های گوناگون جامعه توانستيم، بیش از 98 درصد از مردم هند را زیر پوشش نشراتی خود بياوريم.”
در حاليكه ديده می شود در افغانستان با ايجاد شبكه های تصويری و آنلاين شنوندگان راديو كاهش يافته است اما مدير مسوول آل انديا رادیو می گويد: “رادیو تا کنون برای مردم هند به عنوان یک رسانه‎ای طرف توجه باقی مانده است.”
ال انديا راديو در كنار زبان های رايج در هند، به زبان های‌ ساير كشورها از جمله افغانستان نيز نشرات دارد، چنانچه رادیو ياد شده در حال حاضر دو ساعت در جریان روز به زبان های دری و پشتو نشرات دارد.
به گفته‎ای دو تن از خبرنگاران این رادیو، پیش از این که افغانستان داشتن رسانه های بی شمار صوتی و تصویری را تجربه کند، هر از گاهی آنان از مخاطبان شان در افغانستان نامه های دریافت میکردند که حاوی پینشهادات و خواسته هایی بود.
ال اندیا رادیو در سال 1930 ایجاد گردید و از سال 1956 به اینسو به نام “آکاش‎وانی” که در زبان هندی به معنایی صدای آسمان است، شهرت دارد.
این رادیو یکی از بزرگترین رادیو های جهان محسوب می شود که بیش از 98 درصد نفوس هند را زیر پوشش قرار داده و با وجود رشد چشمگیر رسانه های تصویری و صنعت فلمسازی در هند هنوز هم مخاطبان خاص خود اش را حفظ کرده است.
مدير مسوول راديو آل انديا می گويد: “ما تقريبا تمام كشور را تحت پوشش نشراتی خود داريم، نمی خواهم كه درصدی بيان كنم اما می توانم بگويم كه در تمام كشور، اين كاملا يك شبكه مشهور می باشد، به خاطريكه اين راديو نظر به خواست متقاضيان معلومات را ارايه می كند، در بخش های تفريحی، موسیقی و هر نوع معلومات و برنامه های كه برای مردم مفيد باشد.”
آقای “املنجیوتی مزو” هم چنان می افزايد: “برنامه ريزی يا ايجاد برنامه كه چگونه مردم را با خود داشته باشيم يك چالش است و در بخش خبرها هم چنان، زيرا هند يك كشور بزرگ با داشتن 1.25 میلیارد نفوس و فرهنگ های مختلف می باشد، در کنار این ما به شمار زيادی از كشور های همسايه نيز نشرات داريم.”

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA