ads

رييس جمهور غنی بر تامين امنيت پرو‍ژه تاپی تاكيد می كند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با رشید مرادوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان تاکید کرده که تامین امنیت پروژه ی انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی از اولویت های کاری حکومت افغانستان است.

نویسنده: TKG
7 ثور 1395
رييس جمهور غنی بر تامين امنيت پرو‍ژه تاپی تاكيد می كند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با رشید مرادوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان تاکید کرده که تامین امنیت پروژه ی انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی از اولویت های کاری حکومت افغانستان است.
در خبرنامه ای که از سوی کاخ ریاست جمهوری به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که رییس جمهور غنی در دیداری که با وزیر خارجه ترکمنستان در کابل داشت، گفته که سه کشور از میان ۴ کشوری که در این پروژه سهیم اند، عضو سازمان کنفرانس اسلامی نيز می‌باشند و افغانستان از سرمایه‌گذاری بانک انکشاف اسلامی در این زمینه استقبال می کند.
به گفته ی رییس جمهور کشور، بحث عمده در نشست‌های شورای امنیت ملی تامین امنیت این پروژه بوده و وزارت‌های سکتور مربوط، مسیر پروژۀ تاپی را از نظر انکشافی و سرمایه‌گذاری نیز بررسی خواهند کرد.
از سوی هم خبرنامه می افزاید: شورای عالی اقتصادی و وزارت خارجه موظف گردیدند، تا مقدمات امتداد مسیر جاده آقینه – اندخوی را بررسی کنند و در این زمینه آمادگی‌ها وجود دارد.
این در حالیست که معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه ترکمنستان گفته که کار خط آهن ترکمنستان به آقینه تا ماه اکتوبر سال جاری تکمیل می‌گردد و رییس جمهور ترکمنستان علاقه دارد که رهبری دو کشور در افتتاح آن حضور داشته باشند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA