ads

به نام امیر علی شیرنوایی یک مدال عالی دولتی ضرب می گردد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور دستور داد که به هدف ارج گذاری از شخصیت علمی و فرهنگی امیر علی شیرنوایی یک مدال عالی دولتی به نام او ضرب گردد. رییس جمهور غنی امروز در همایش گرامی داشت از شخصیت فرهنگی نوایی در کابل گفت: ((پس ازاین کاخ سلام خانه ارگ به جای سلامی دادن به افراد، شخصیت های فرهنگی را سلام خواهد داد و به همین هدف یک تصویر از امیر علی شیر نوایی نیز در میان تصاویر سایر شخصیت های سیاسی و فرهنگی در کاخ سلام خانه نصب می گردد.))

نویسنده: TKG
23 حمل 1395
به نام امیر علی شیرنوایی یک مدال عالی دولتی ضرب می گردد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور دستور داد که به هدف ارج گذاری از شخصیت علمی و فرهنگی امیر علی شیرنوایی یک مدال عالی دولتی به نام او ضرب گردد.
رییس جمهور غنی امروز در همایش گرامی داشت از شخصیت فرهنگی نوایی در کابل گفت: ((پس ازاین کاخ سلام خانه ارگ به جای سلامی دادن به افراد، شخصیت های فرهنگی را سلام خواهد داد و به همین هدف یک تصویر از امیر علی شیر نوایی نیز در میان تصاویر سایر شخصیت های سیاسی و فرهنگی در کاخ سلام خانه نصب می گردد.))
به گفته ی رییس جمهور، امیر علی شیر نوایی به زبان های دری، عربی و ترکمنی  شعر سروده است و در قالب اشعار اش مردم را به سوی اخلاق دعوت کرده و به همین گونه شاهان و بادشاهان را به رعایت عدالت وجلوگیری از ظلم  فرا خوانده است.
گفتنیست که امیر علی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و سیاستمدار برجسته ی ترک های جهان است که در سال۸۴۴ هـ. ق در ولایت هرات تولد و در سال ۹۰۶ هـ. ق وفات کرده است، وی بیشتر در زمان پادشاهی سلطان حسین بایقرا به فعالیت های علمی، فرهنگی وسیاسی پرداخته و به زبان و ادبیات ترکی، دری و عربی خدمات فروانی را انجام داده است.
نوایی در بخش سیاست نیز کار کرده ومشاوریت ارشد سلطان حسین بایقرا را نیز در کارنامه دارد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA