ads

فريد شيفته:” موسیقی زبان احساس است “

فريد شيفته؛ يكي از هنرمندان و استادان موفق موسيقي افغانستان است كه  دهها شاگرد را درعرصهء موسيقي تربيه كرده و فعلاً منحيث استاد” انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان” مصروف كار و فعاليت هاي هنري است.  

نویسنده: TKG
22 سرطان 1389
فريد شيفته:” موسیقی زبان احساس است “

فريد شيفته؛ يكي از هنرمندان و استادان موفق موسيقي افغانستان است كه  دهها شاگرد را درعرصهء موسيقي تربيه كرده و فعلاً منحيث استاد” انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان” مصروف كار و فعاليت هاي هنري است.

براي معلومات هر چه بیشترشما مجلهء مرسل با آقاي شيفته مصاحبه ءاختصاصي انجام داده كه فشرده آن را باهم ميخوانيم:

استاد فرید شیفته؛ در مورد خودش میگوید:”دريك فاميل روشنفكر وهنري،درشهر  زیبای كابل متولد شدم و از اولين دورهء شاگردان، مكتب موسيقي افغانستان استم.”

به گفتهء آقاي شيفته؛ وي سه ماه  قبل به خاطر رشد موسيقي به كشور برگشت تا در اين عرصه تجربه هایش را با تشنگان موسيقي شريك سازد.

از وي پرسيدم،  شما يكي از استادان موفق انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان هستيد،  چه مضامين موسيقي را درس ميدهيد؟

آقاي فرید شيفته گفت: “من علاوه براينكه “اركستر موسیقی” را رهبري ميكنم، مضمون هارموني وديپارتمنت موسيقي را پيش ميبرم.كسانيكه مسلكي اند،اركستررا خوب مي شناسند و از ارزش آن نيز آگاهي دارند.اركسترازجملهء مهمترين ثروت هاي يك كشوربه شمار ميرود، كشورهاييكه اركستر كلان دارند، افتخار ميكنند ومن هم اميدوارم اركستر 26 نفري نوازنده های خود را كلان بسازم تا ما هم  بتوانيم  مثل ديگر کشور ها اركستر خوب موسیقی داشته باشيم،البته بايد بگويم كه اركسترما فعلاًً تهداب گزاري شده و اولين اركستري است كه به سيستم “نيوتيشن ” یعنی با نوت كار ميكنند. در اركسترما پارچه ها  اول تنظيم ميشوند و پس  از آن روی آن كارمي شود.”

آقاي شيفته علاوه نمود:” اركستر ما يك دورنماي خوب دارد و راديوتلويزيون ملی افغانستان علاقمند آنان شده است.

ازوي پرسيدم؛چه باعث شد كه بسوي دنياي هنر بياييد وبالاخره دراين راستا افتخار استادی را بدست بياوريد؟

وي گفت:” براي  تمام جوانان كشوردر دورهء جواني شان يك سوال عمده اينست كه او كدام رشته را بايد انتخاب كند،ولي خوشبخت كسي است كه مطابق ذوق شخصي اش يك رشته را انتخاب كند ودر اين راستا بايد فرد دوم مداخله نكند.من هم از دوران كودكي علاقمند موسيقي بودم واحساس كردم كه من ميتوانيم در اين عرصه كار كنم وروی همین علاقه به موسيقي رو آورم وتحصيلات خود را در اين عرصه به پايان رساندم.

بايد بگويم كه در فاميل ما، تنها من نيستم كه علاقمند هنراستم، بلكه پدرم”گل احمد شيفته” نيز يك هنرمند بود واوچند پارچه آهنگ در آرشیف راديو دارد و از جمله آواز خوانان معروف كشور شمرده مي شود.”

از وي پرسيدم؛ موسيقي يك بحر بيكران است ودرباره اين هنر تعريفات گوناگون شنيده مي شود، شما منحيث استاد مسلكي، موسيقي را چگونه تعريف مي كنيد؟

آقاي شيفته گفت:”موسيقي يعني زبان احساس وكسي كه يك پارچه تراژيد ويا يك پارچهء  شاد را در وجودش احساس كند واين احساسش را دروجود خود تمرين كند وبراي ديگران عرضه نماید؛ اين يك هنر است و موسيقي جز از هنر بوده و زبان وبيان احساس است.”

از استاد شيفته پرسيدم؛ به نواختن كدام آلات موسيقي دسترسي داريد؟ در جواب گفت:”كسيكه در راس اركستر موسيقي قرار داشته باشد، بايد تمام آلات موسيقي را ياد داشته باشد.من هم به بیشترین آلات موسیقی دسترسي دارم ورشته اختصاصي من كلارمينت است وبه پيانو ، گيتار، رباب، ستار… دسترسي دارم.

استاد فرید شيفته، منحيث يك استاد به تمام علاقمندان موسيقي توصيه ميكند که هنرمند بايد درقدم اول بسيار حساس باشد وخواسته هاي مردم را درك كند. هنرمند كسي است كه دردهاي مردم  رادرك کرده و آنرا انعکاس بدهد. انعكاس درد، هنر است وهنرمند بايد حليم باشد.

استاد شيفته علاقمند هرنوع موسيقي است، ولي كلاسيك زياد ميشنود و ميگويد:” من زيادتر كلاسيك شرقي ميشنويم وزيادتر از اميرجان صبوري ، فرهاد دريا وحيد قاسمی ميشنويم.

استاد شيفته ازدواج كرده وثمره ازدواجش دوپسر بنام های سليمان وفيصل است.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA