ads

فساد اخلاقي و سوء استفاده‌ جنسي از اطفال

در جريان سال 1388 بيست قضيه تجاوز و سوء استفاده از اطفال در ولايت بلخ ثبت گرديده است.گفته مي شود كه اكثريت اين قضايا از سوي زور مندان در ولسوالي هـــــاي اين ولايت صورت گرفته است.

نویسنده: TKG
26 حمل ,1389
فساد اخلاقي و سوء استفاده‌ جنسي از اطفال

در جريان سال 1388 بيست قضيه تجاوز و سوء استفاده از اطفال در ولايت بلخ ثبت گرديده است.گفته مي شود كه اكثريت اين قضايا از سوي زور مندان در ولسوالي هـــــاي اين ولايت صورت گرفته است. فوزيــــــه حميدي رِئيس كار و امور اجتماعي ولايت بلخ مي گويد كه ادارهء‌‌ “سي پن” يا شبكه محافظتي اطفال ايــــن رياست در جريان سال 1388 يــــك صدو پنجا و چهار قضيه نقض حقوق اطفال را ثبت نموده كه از آن جمله 20 قضيه تجاوز و سوء استفاده جنسي از اطفال ميباشد.

خانم حميدي گفت كه شمار زياد قضاياي سوء استفاده جنسي از اطفال در ولسوالي هاي ولايت بلخ بوده و برخي مــــوارد آن در داخل شهر مزار شريف ديده شده كــــه اكثريت متضررين، اطفال بي‌سر پرست به ويژه آناني كه نزد هوتل داران كار مي‌نمايند، هستند.

به گفته رئيس كار و امور اجتماعي ولايت بلخ هنوز در مناطق دور دست اين ولايت زورمنداني وجود دارند كـــــه دختران خورد سال( 12 الي 14 ساله) را بزور بـــــدون اينكه والدين شان رضايت داشته باشد، به عقد نكاح شان در مي آورند.

داكتر ماريا “ساعـــي” مسوول شبكه حفاظتي اطفال دررياست كــــار وامور اجتماعي مي گويد: ”حدود 160 قضيه نــــقض حقوق اطفال در جريان سال 1388 در ولايت بـلخ ثبت گرديده كه شامل قضاياي چون؛ فرار از منزل، سركشي از قانون، زنا ولواط ميباشد.“

وي همچنان گفت كه در سال گذشته سه مورد تجاوز جنسي به اطفال در ولايت بلخ ثبت گرديده كه در يك مورد طفـل از سوي عاملين قضيه كشته شده است.

بــــه گفته خانــــم ساعـــــي طفل كشته شده بي‌سرپرست بوده و در يكـــي از هوتل هاي ناحيه نهم شهر مزار شريف كار مـــي كرد كه بعد از انجام لواط از سوي دوسرباز پوليس و يك اردو بخاطر پنهان نمودن قضيه كشته شده كه هنوزهم عاملين قضيه دستـــــگير نشده اند ومقامات امنيتي بلخ نيزازين قضيه اظهاربي اطلاعي ميكنند.

به گفته وي قضاياي ديگر تجاوز جنسي بر اطفال در ولسوالـــي هاي دولت آباد و شولگره اين ولايت بوده كه در قريـهء‌‌ توخته ولسوالي شولگره يك دختر شش ساله از سوي يك جوان 25 ساله مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است.

مسووليني كـه در بخش بر آورده شدن حقوق اطفال، در ولايت بلخ كار مي نمايند، مي گويند كه مشكلات عمده شان عدم همكاري مردم است كه بخاطر حفظ آبرو و آينده اطفال ، مي كوشند تا اين قضايا را پنهان نمايند و از سويي هم قرار ادعاي آنان كند كاري ارگان هاي قضايي كه دوسيه هاي نقض حقوق اطفال را به تعويق مي اندازند و نيز عدم تطبيق قانـــون شرعي و در نظر نگرفتن جزاي سنگين به كسانـــــي كه مرتكب جرم تجاوز جنسي بر اطفال مي شوند.  ايـــن همه نا رسايي ها خود باعث افزايش تــــجاوز جنسي و نقض حقوق اطفال مي‌گردد.

همچنان محمد ناظر” عالمـــي” مسوول مركز معلومات و ارتباط جوانان ولايت بلخ از وضعيت اطفال اظهار نگراني نموده مي گويد كه از اطفال به ويژه آنانيكه وضعيت اقتصادي خوب ندارند، بيشترمورد سوء استفاده جنسي قرارميگيرند.

عالمي بگونه مثال گفت كه حدود يك ماه قبل قضيه اي درولسوالي دهدادي ولايت بلخ داشتيم كه يك قوماندان طفلـــي را براي نگهداري سگ جنگــــي اش درمقابـل پــــول استخدام نموده و همچنان بـــــه طــفل شيوه استفاده از سلاح را نيز آموزش ميداد ، زيراكـه قوماندان شخص دشمن دار بوده وخواسته كــــه طفل را جهت برخورد هاي مسلحانه نيز آماده سازد .

به گفته»‌‌ عالمــــي در يــكــــي از روزهــا سگ قوماندان كه طفل را جهت نگهداري آن استخدام نموده بود ، در ميدان سگ جنگي ازسگ ديگري شكست ميخورد، قومانــــــدان پسرك را تحريك ميكند كه صاحب سگ و سگي راكه سگ قوماندان را شكست داده، به قتل برساند . پسرك نيز  به ضرب گلوله قوماندان  سگ و صاحبش  را  به قتل ميرساند كه قوماندان محل را ترك نموده وطفل به جرم قتل گرفتارمي شود كــــه اكنون هم در زندان بسرمي برد .

ناظرعالمي ومارياساعــي هردو باور دارند كه هرگاه دولت افغانستان قانـــــون مجازات شديد را برمجرمان كــــه ازاطفــال سوء استفاده مي كنند، عملي نسازند ويا آنان را به اشد مجازات كه اعدام است، محكوم نسازنــــد، ميزان خشونت ها  عليه اطفال روزافزون خواهد شد .

ناظرعالمي ميگويـــــد :” اخيراً فساد اخلاقي ميان اطفال به خصوص اطفالــــي كـــــه بيشتر از خانواده ها دور و يا تحت نظارت درست خانواده هاي شان قرارندارنــــد، افــــــزايش يافته وميزان لواطت وارتباطات نامشروع كودكان پايين تراز 16  و18 سال به مراتب افزايش يافته است .

او علاوه ميكند يكــــي ازعواملـــي  كه بيشتر ميتواند زمينه ارتباطات نامشروع را مساعد سازد، استفاده نادرست از تليفون هـــاي همراه مي باشد كـــــه اطفال نيز ميتوانند ازيـــن وسيله استفاده نادرست نمايند .

عالمي مــي افزايد : ”تحقيقاتي كه در اين اواخر ازاطفالي كــــه بــه رابطه هاي نامشروع وانحرافات اخلاقي رو آورده اند، انــجام شده نشان ميدهد كه بيشتر اين اطفال كارهاي مقدماتي ارتباطات شانرا با تليفون همراه، انــــــجام داده اند.“ او ازوالدين ميخواهد كه بــــه اطفال و نو جوانان خانواده طرز درست و سالم استفاده از موبايل را بياموزند. ‌ ‌

همچنان عالمــي ميگويد: ”دولت بايد در كنار مردم وخانواده ها جلو انحرافات اخلاقي وجنايات را بگيرند.“ او بـه مسدود شدن محافلي كه روزهاي چهارشنبه توسط خانم هـــا در روضه حضرت علي (كرم الله وجهه) برگزارمــي گردد، اشاره مي كند و از دولت مي خواهد كه بر گذاري اين مراسم را لغو نمايد و يا حداقل از گونـــــه درست بـــر گذاري آن نظارت به عمل آورد.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید

به اشتراک بگزارید

طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA