شمال غرب

644
۱۷ حمل ۱۳۹۵

۱۹ پروژه انكشافی در ولايت سرپل به بهره برداری سپرده شد


مسوولان دفتر ساحوی برنامه همبستگی ملی در ولايت سرپل می گويند كه ۱۹ پرو‍ژه انكشافی اين برنامه به ارزش بيش از ۲۰ ميليون افغانی در اين ولايت تكميل و به بهره برداری سپرده شده است.
در خبرنامه ی كه از سوی وزارت احيا و انكشاف دهات به كليد ارسال گرديده، آمده است كه اين پروژه ها در ولسوالی گوسفندی ولايت سرپل تكميل و مورد استفاده باشندگان اين ولسوالی قرار گرفته است.
به نقل از خبرنامه، پروژه های ياد شده شامل اعمار تعمير دو باب مكتب، ديوار احاطوی برای سه مكتب به طول ۳۵۰ متر، ۳ باب تعمير مركز اجتماعی، ديوار استنادی به طول ۶۸ متر، كانال آب زراعتی به طول ۹۰ متر، ۶ سيت تشناب عامه، پلچك و يك پايه پل آبرو به طول ۲۳ متر می باشند كه از مزايای اين پرو‍ژه ها بيشتر ۳۲۰۰ خانواده، در ۱۸ قريه مستفيد می شوند.
از آغاز فعاليت برنامه همبستگی ملی در ولايت سرپل تاكنون ۱۹۹۵ پروژه را در سكتورهای مختلف، در ۶۱۲ قريه تكميل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد