خبرهای داخلی

612
۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

۱۴ پروژه همبستگی ملی در پنجشیر به بهره برداری سپرده شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، می‌گوید: به هزینۀ هفت ملیون و نه صد هزار افغانی کار تحکیم، توسعه و ترمیم ۱۴ پروژه حفظ و مراقبت برنامه همبستگی ملی این وزارت در نواحی شهر بازارک مرکز ولایت پنجشیر تکمیل و بهره برداری سپرده شد.
در خبرنامۀ که امروز از سوی دفتر رسانه‌های این برنامه به کلید فرستاده شد، آمده است که، پروژه‌های یاد شده، شامل جغل اندازی سرک، کانال آب‌یاری، ذخیره آب زراعتی، دیوار محافظوی و شبکه آبرسانی می‌باشد که از مزایای این پروژه‌ها حدود ۲۴۰ خانواده در ۱۴ قریه مربوط مرکز این ولایت مستفید خواهند شد.
در خبرنامه گفته شده است که؛ در جریان ترمیم این پروژه‌ها برای نزدیک به ۲۰ هزار تن کارگر ماهر و غیرماهر زمینه کار کوتاه مدت مساعد گردیده‌است.
پروگرام همبستگی ملی، ۸۴ قریه را درسطح ولایت پنجشیر تحت پوشش قرار داده است و تا کنون توانسته ۲۴ پروژه را درسکتورهای مختلف ترمیم، تحکیم و توسعه دهد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد