خبرهای داخلی

372
۲۹ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: الیاس ابدالی

۱۱ تن به شمول ۲ زن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

۱۱تن به شمول۲ زن در پیوند به ۷ قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و سایر ارگان های امنیتی و کشفی کشور از ولایات مختلف در جریان یک هفته بازداشت شدند.

در خبرنامه مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات آمده است که در میان این افراد سه تن به شمول ۲ زن قصد حمل مقدار۱.۱۷۰کیلوگرام هیرویین را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هندوستان  داشتند.

به طور مجموعی پولیس از نزد بازداشت شدگان مقدار بیش از ۱۳۹ کیلوگرام هیرویین، ۴۸۳کیلوگرام تریاک،  ۱۷۷کیلوگرام چرس، ۶ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد،۲۰۰کیلوگرام بنگدانه،۲۹۶۴۰ افغانی،۲۴۵۰۰۰کلدار پاکستانی، ۴۰۰۰ کلدار هندی،۱۳  سیت تیلفون همراه و۳ عراده وسایط نقلیه کشف و ضبط شده است.

این افراد از ولایت‌های کابل، نیمروز، لوگر، بلخ و پکتیا دستگیر شده اند.

افراد بازداشت شده غرض تعقیب عدلی و قضائی به مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر با دوسیه های نسبتی شان فرستاده شده اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد