عکس

۱۲ سنبله ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

 ۶،۶ میلیون افغانی جریمه بخاطر قطع درختان شهر

یک شرکت شخصی بخاطر قطع  ۲۴ اصله نهال   ۶،۶ میلیون افغانی جریمه شد.

روز چهارشنبه یک شرکت شخصی  ۲۴ اصله نهال را بدون هماهنگی با شاروالی قطع کرده است که با عکس العمل جدی  این وزارت روبرو گردید.

محمد الدین  که ده سال میشود با شاروالی کار میکند میگوید “وقتی صبح آمدم همه جارا درخت های قطع شده گرفته بود من خودم را به زمین و زمان زدم و اشک ریختم اما فایده ی نداشت.درختانی را که با خون دل آب یاری و مثل فرزندانم کلان شان کرده بودم را اینگونه بی رحمانه ازبین بردند.”

قطع درختان واکنش های شدید مردم را در رسانه های جمعی به همراه داشت.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد