خبرهای خارجی

۹ دلو ۱۳۹۸

۱۱۳ نفر به ظن عضویت اخوان المسلمین در تاجیکستان بازداشت گردیدند

۱۱۳ نفر به ظن عضویت اخوان المسلمین در تاجیکستان بازداشت گردیدند

۱۱۳ نفر به اتهام داشتن عضویت گروه اخوان المسلمین توسط دولت تاجیکستان بازداشت شدند.
یوسف رحمان؛ لوی سارنوال تاجیکستان روز گذشته گفت، در میان این افراد که در جریان ماه جاری توقیف شده‌اند دو شهروند خارجی، یک مقام شاروالی و بیش از ۲۰ استاد پوهنتون نیز شامل می‌باشد.
گفتنی‌ست که در سال‌های اخیر، دولت تاجیکستان فعالیت گروه اخوان المسلمین در این کشور را ممنوع قرار داده و رهبری آن را به راه‌اندازی کودتا در این کشور متهم  کرده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد