۲۳ جدی ۱۳۹۸

۱۵۷۸۳۸۰۲۹۵xl81749639_1536163696521560_5509441974085615616_n

مقام های وزارت دفاع ملی از عملیات تصفیوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور خبر می‌دهند.

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد