خبرهای خارجی

۱۷ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

یک کارمند دیگر تطبیق واکسین پولیو در پاکستان به قتل رسید

افراد مسلح ناشناس، یک کارمند دیگر برنامه‌ی تطبیق پولیو در پاکستان را، به قتل رساندند.
مقام های محلی این کشور گفته اند، این شخص عبدالله جان نام دارد و روز دوشنبه، زمانیکه به طرف خانه‌اش میرفت، از سوی افراد مسلح در منطقه‌ی باجور ایالت خیبرپشتون‌خواه، با فیر مرمی کشته شد.
از حدود یک ماه باینسو، این پنجمین کارمند برنامه‌ی تطبیق واکسین پولیو است، که از سوی افراد مسلح در پاکستان کشته میشود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد