صحت

198
۱۳ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

یک و نیم میلیون معتاد به مواد مخدر در افغانستان

کلید * کابل * سیزدهم جدی ۱۳۸۸

ناامني، افزايش فقر و بيكاري، خشونت هاي خانواده گی، بازگشت مهاجرين افغان از كشورهاي همسايه، دسترسي سهل افراد به موادمخدر و در نهایت كمبود مراكز درمان معتادين و استراتیژی مشخص دراین رابطه از عوامليست كه منجر شده شمار استفاده كننده گان مواد مخدر از سال ۱۳۸۱ به اینسو سیر سعودی سریع به خود گیرد.

بر پایه گزارش هاي تائيد نشده درحال حاضر حدود يك مليون و ۵۰۰ هزارتن در سرتاسر كشور معتاد به مواد مخدر هستند.

این درحالیستکه براورد مشترک اداره مبارزه عليه مواد مخدر ملل متحد و وزارت صحت عامه در اواخر سال ۲۰۰۵ ميلادي نشان میدهد که در این سال شمار استفاده كنندهاي مواد مخدر در افغانستان به ۹۲۰ هزار تن ميرسيد.

داكترعبدالله وردك مسول بخش كاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت ضمن ابراز نگراني از افزايش تعداد استفاده كننده هاي مواد مخدر ميگويد، مراكز مداوای افراد معتاد بسیار کم است و برغم تقاضاهای مکرر این وزارت حكومت و كشورهاي كمك دهنده تاکنون پاسخ مثبی به این خواسته نداده اند.

ولی عزيزالدين شمس سخنگوي وزارت ماليه ادعاي آقای وردک را رد نموده ميگويد، در سال ۱۳۸۴، ۴۵۰ هزاردالر بودجه برای اجرای دو پروژه كه توسط صندوق وجهی ملل متحد به منظور تداوي معتادين به وزارت صحت اختصاص داده شده بود را تاکنون نتوانسته به مصرف برساند.

آقای شمس افزود درصورتيكه وزارت صحت این بودجه را میتوانست به مصرف برساند، وزارت ماليه و كميته بودجه مبلغ مورد درخواست این وزارت را منظور میکرد.

اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت صحت می گوید که تنها حدود ۴۰ تا ۴۵ مركز مداوای معتادين در سرتاسر كشور فعاليت دارند كه با توجه به شمار استفاده كننده هاي مواد مخدر، اين مراكز بسیار اندک میباشد.

هر چند مقامات وزارت صحت می گویند تا دو هفته آینده نتایج بررسی های مشترک این وزارت و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل در مورد شمار افراد معتاد به مواد مخدر اعلام می شود، کارشناسان معتقدند یکی ازدلایل افزایش میزان افراد معتاد به مواد مخدر عدم همآهنگي ميان وزارت های صحت و ماليه برای مهار توسعه اعتیاد در افغانستان می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد