خبرهای خارجی

120
۳۱ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

یک مرد پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی هند انگشت خود را قطع کرد


یک مرد پس از آنکه در انتخابات پارلمانی هند، با اشتباه به نامزد حزب حاکم رای داد، انگشت خود را قطع کرد.
کومار ۲۵ ساله، میخواست به نامزد حزب باهوجاج سماج رای دهد؛ اما متوجه شد که رای خود را اشتباها به نامزد حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا داده است.
با این حا این شخص که از وضعیت جاری در هند ناراضی میباشد، بار دیگر به نامزد حزب حاکم رای داد.
انتخابات پارلمانی هند که از تاریخ ۱۱ اپریل آغاز شده است، برای حدود پنج هفته تا ۱۹ ماه می سال جاری ادامه خواهد داشت.
حزب بهارتیا جاناتا مربوط به نرندرا مودی صدر اعظم این کشور، که قدرت را به صورت ائتلافی در دست دارد، در این دوره با حزب کنگره به رهبری رائول گاندی رقابت جدی در پیش دارد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد