خبرهای داخلی

۳۱ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

یک قطعه ۱۰۰ نفری برای تامین امنیت انتخابات در ولسوالی اندخوی ایجاد شد

مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند که یک قطعه ۱۰۰ نفری واکنش سریع برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و دور ساختن مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های چهارگانه اندخوی ایجاد گردیده است.

جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب به کلید می گوید:«این قطعه صد نفری همراه با ۱۵ عراده وسایط زرهی و امکانات جنگی مدرن، روز شنبه عازم این ولسوالی ها گردیده اند.»

مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند، قرار است این نیروها بعداز انتخابات ریاست جمهوری نیز در ولسوالی چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب تامین امنیت نمایند.

ولسوالی چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب از جمله ولسوای های نا امن ولایت فاریاب بوده که مخالفان مسلح دولت همواره در آن ساحات تحرکات تهاجمی داشته اند.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ششم میزان به روز شنبه هفته آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد