خبرهای خارجی

۱۰ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

یک رهبر دیگر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان بازداشت گردید


محسن داور عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، از سوی پولیس این کشور بازداشت شده است.
شوکت یوسفزی سخنگوی حکومت ایالت خیبرپشتونخواه گفت، که داور در پیوند به حمله بر یک پوسته امنیتی در وزیرستان شمالی، روز پنجشنبه طی یک عملیات اردوی پاکستان بازداشت گردیده است.
اردوی پاکستان می‌گوید، هواداران جنبش تحفظ پشتون به رهبری محسن داور و علی وزیر، یکشنبه هفته گذشته به پوسته امنیتی در وزیرستان شمالی حمله کردند.
در پیوند به این قضیه همان روز علی‌وزیر که وی نیز عضو پارلمان پاکستان میباشد، بازداشت گردید.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد