خبرهای داخلی

۴ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

یک تن از چنگ آدم‌ربایان در ولایت بلخ آزاد گردید

نیروهای امنیتی در ولایت بلخ، یک نوجوان را از چنگ آدم‌ربایان آزاد کرده اند.
قومندانی امنیه‌ی این ولایت امروز شنبه با نشر یک اعلامیه گفته است، عزیز الله هفده ساله که باشنده اصلی ولایت فاریاب میباشد، چندی پیش از مربوطات ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ اختطاف گردیده و آدم‌ربایان در بدل رهایی وی دو ملیون افغانی از خانواده اش تقاضا کرده بودند.
بر اساس منبع، نیروهای امنیتی عزیز الله را از یک منزل مسکونی در ساحه نوآبادکمربند بلخ، از چنگ آدم‌ربایان آزاد ساختند.
در اعلامیه آمده است، که نیروهای امنیتی در پیوند به این قضیه، یک تن را بازداشت کرده اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد