خبرهای داخلی

384
۹ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

یوناما ۹۰ درصد بودجه برنامه ثبت نام ‌رای‌دهندگان را تامین می‌کند

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از امضای توافق نامه جدید به هدف گسترش حمایت ملل متحد از انتخابات افغانستان خبر داد.

یوناما با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که در دومین جلسه “بورد پروژه” برای حمایت از انتخابات پارلمانی پیش رو، یک توافق نامه جدید به هدف گسترش کمک ها به بودجه‌ی مورد نیاز برای ثبت نام رای دهندگان به امضاء رسید.

در این خبرنامه آمده است که تمویل کنندگان وعده دادند تا بر علاوه همکاری های دوامدار با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ۹۰ درصد از ۲۸.۴ میلیون دالر از بودجه ثبت نام رای دهندگان را نیز بپردازند.

اسکات اسمیت رئیس بخش سیاسی یوناما با یادآوری از وعده حمایت جامعه بین المللی به عنوان همکار در جریان پروسه آمادگی های انتخابات افغانستان، گفت: “این یک قدم مهم در پروسه انتخابات است و به نهادهای انتخاباتی اجازه می دهد تا از مرحله برنامه ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کنند.”

خبرنامه می افزاید که شواری امنیت بر اساس قطعنامه ۲۳۴۴ سال ۲۰۱۷ از یوناما خواسته است تا مقام های افغان را در سازماندهی انتخابات حمایت و شفافیت، پایداری و فراگیری پروسه انتخابات را تقویت نمایند.

اسمیت با تاکید بر پیشرفت های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در جهت مشوره با جناح های سیاسی از همه این جناح ها خواست تا با نهادهای مدیریت انتخاباتی همکاری کنند.

وی گفت: ” برگزاری انتخابات موفق به نفع همه افغانها است، اینکه چه کسی برنده می شود، مهم نیست. کمیسیون مستقل انتخابات ثابت کرده است که می تواند به انتقادهای سازنده پاسخ دهد اما این نهاد هم به حمایت جناح های دخیل نیاز دارد.”

دومین جلسه بورد پروژه بعد از جلسه اول آن که به تاریخ ۴ اکتوبر ۲۰۱۷ برگزار شده بود، تدویر یافت و در آن یوناما همراه با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی سند پروژه ای را امضاء کردند که فراهم کننده چارچوب قانونی و مالی می باشد و به ملل متحد و تمویل کنندگان اجازه می دهد تا نهادهای انتخاباتی افغانستان را تقویت و از فعالیت های آنان حمایت کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد