خبرهای خارجی

۲۰ قوس ۱۳۹۸
نویسنده: عبدالمالک عطش

یوناما گفته، کودکان افغان مورد استفاده‌ی طرف‌های درگیر جنگ قرار می‌گیرند

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، با فرارسیدن دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، خبر داده است؛ با آن‌که در سال‌های پسین حمایت‌های لازم از کودکان در این کشور انجام شده است، ولی هنوزهم کودکان از سوی طرف‌های دخیل در جنگ، در معرض استفاده برای پیش‌برد جنگ و استفاده‌ی جنسی قرار می‌گیرند.
یوناما با به راه‌انداختن کمپاین «جوانان برای حقوق بشر به پا خیزید»، در بیانیه‌ای با اشاره به اقداماتی که در بخش حمایت از کودکان از طرف دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش صورت گرفته، می‌گوید: «کودکان همچنان از تاثیرات منفی حملات بر مکاتب و شفاخانه‌ها، انفجار مواد‌ انفجاری منفجرناشده‌ی جنگ متاثر می‌گردند و در معرض استخدام و استفاده‌ی طرف‌های درگیر در جنگ و خشونت جنسی قرار می‌گیرند.»
فیونا فریزر؛ رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده‌ی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در افغانستان، با اشاره به راه‌اندازی کمپاینی به هدف تامین ارزش‌های حقوق بشری و به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، می‌گوید که کودکان باید زیادتر مورد توجه نهاد قرار بگیرند. این مقام سازمان ملل می‌گوید: «شنیدن صدای قربانیان خشونت‌های حقوق بشری باید در صدر اولویت‌ها برای نهادهای افغانستان قرار بگیرد و به‌خصوص زمانی که قربانیان کودکان هستند؛ زیرا عدم وجود جوابگویی، زمینه را برای سوءاستفاده‌ی  مجرمان حقوق بشر فراهم می‌سازد».
فیونا فریزر همچنین اضافه می‌کند که حفاظت از کودکان، زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر باید در مرکز هر استراتیژی ملی حفاظت از حقوق بشر قرار گیرد.
این سازمان همچنان می‌گوید، از کودکانی که به‌دلیل سهم‌گرفتن در فعالیت‌های مسلحانه در برخی از اماکن نگهداری می‌شوند، نظارت دارد.

یوناما در بیانیه‌ای گفته که دریافته است که این‌گونه کودکان در مقایسه با بزرگ‌سالان بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند و خواهان تداوی این کودکان پیش از فرستادن به مراکز حمایتی  می‌باشد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد