خبرهای داخلی

556
۱ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: الیاس ابدالی

یوناما: برای مشارکت معنادار زنان در انتخابات باید اقدامات جدی صورت گیرد

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان می‌‎گوید که توانمند سازی سیاسی زنان برای انکشاف افغانستان ضروری و مشارکت آنان در انتخابات به عنوان رای دهنده و کاندیدا، حیاتی است.

یاماموتو که به نمایندگانی که در نشست پایانی کمپاین امسال در کابل امروز صحبت می‌کرد، گفت زمانی که از مشارکت زنان در انتخابات کاملا حمایت شود، “افغانستان فرصت هایی را برای استفاده از ظرفیت عالی زنان در سهم گیری در ایجاد قوانین و پالیسی هایی که می تواند بر زندگی زنان و دیگر افغان ها تاثیر بگذارد را به دست می‌آورد.”

یاماموتو تاکید کرد که “برای حصول اطمینان از مشارکت معنادار زنان باید تلاش و اقدامات جدی صورت گیرد.”

در محفل امروزی که برای تجلیل از «روز جهانی باز سال ۲۰۱۷ در مورد زنان، صلح و امنیت» برگزار شده بود، زنان افغان چالش هایی را که زنان به عنوان رای دهنده، کاندیدا و فعال با آن مواجه هستند را یادآوری کردند.

آنها تاکید کردند که مشارکت واقعی در انتخابات به این معناست که زنان بدون اینکه مجبور شوند و تحت فشار قرار بگیرند، ظرفیت و آزادی رای دادن به کاندیدان منتخب خودشان و نیاز به فضایی امن که در آنجا رای خود را استفاده کنند، دارند.

ربکا تاورس نماینده دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمند سازی بر نیاز به تشویق و حمایت دوامدار همه بازیگران و همکاران، جهت مشارکت فعال زنان در تصمیم گیری سیاسی از محلی تا سطح ملی، تاکید نمود.

تاورس تاکید کرد که حفاظت و ترویج حقوق زنان برای مشارکت سیاسی به شمول انتخابات، نقش اصلی دولت است.

وی افزود: “من دولت افغانستان را ترغیب می کنم تا برنامه های امنیت حساس به جنسیت و انتخابات را تهیه و تطبیق نمایند، زیرا این موضوعات ملاحظات مهمی برای مشارکت زنان در انتخابات هستند.”

تاورس گفت: “ما نیاز داریم تا ظرفیت عظیم زنان را شناسایی کنیم و به صدایشان با ایجاد محیطی که مشارکت آنها را در فضای سیاسی و انتخابات ترغیب نماید، توجه کنیم.”

هدف از روز جهانی باز که در سال ۲۰۱۰ نام گذاری شد حمایت از گفتگوها میان مقامات ارشد سازمان ملل متحد و نهادهای زنان در سراسر جهان در مورد تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ سال ۲۰۰۰ شورای امنیت ملل متحد و هفت قطعنامه تعقیبی آن می باشد.

یوناما می گوید که این ابزارها باعث ایجاد رهبری زنان و مشارکت معنادارشان در انتقال سیاسی و امنیتی به شمول تامین صلح می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد