جنوب

120
۱۸ جوزا ۱۳۹۳

یاد بود از ششمين سالگرد كشته شدن “عبدالصمد روحاني”


از ششمين سالگرد كشته شدن عبدالصمد روحاني، خبرنگار در ولايت هلمند ياد بود به عمل آمد.
روحانی که برای بی بی سی و خبرگزاری پژواک کار می کرد، شش سال پیش از شهر لشکرگاه ناپدید شد و یک روز بعد جسد اش پیدا شد. 
عبدالقيوم باقي زوي، قومندان امنيه ولايت هلمند كه در اين مراسم سخن مي گفت، تاكيد نمود كه دوسيه  عبدالصمد روحاني را تعقيب خواهد كرد.
از سويی هم در خبرنامه جامعه خبرنگاران هلمند، از حکومت خواسته شده که قاتلان روحانی را به چنگال قانون بسپارد.
در این خبرنامه آمده است که هنوز هم خبرنگاران محلی با تهدیدات گروه هایی که مافیایی خوانده شده اند، رو به رو هستند.
اين در حالي است كه خشونت عليه خبرنگاران در كشور روبه افزايش بوده و سالانه ده ها خبرنگار مورد خشونت قرار مي گيرند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد