اجتماعی

453
۱۸ حوت ۱۳۸۹

گورتپه در فراموشی مطلق


شماری ازباشندگان منطقهء “گورتپه” شهرکندز ازتخریب راه‎های مواصلاتی به شهر شکایت دارند.

آنان می‏گویند که این جاده‏ها ازچند سال بدینسوتوسط وسایط سنگین بار وعبور و مرور وسایط نیروهای خارجی تخریب گردیده؛ اما تا کنون دولت در قسمت قیرریزی آن هیچ ‏اقدامی نکرده‏اند.

“گورتپه” در گذشته، مرکز تجمع و پناهگاه اصلی طالبان مسلح  درشمال به شمار می‏رفت؛ امابه گفتهء مقام‏های امنیتی، اکنون از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردیده است.

شماری ازساکنان این منطقه ادعا دارند که گورتپه نزدیکترین ساحه به مرکز شهر کندز است.

اماخرابی جاده باعث گردیده، تا آنان بیش ازیک ساعت راه بروند؛ تا به مرکزشهر برسند، درصورتی‏که این جاده مزدحم قیرریزی گردد، فاصلهء این راه یک ساعت به ۱۵ دقیقه کاهش خواهدیافت.

نورجمال، یکتن ازباشندگان گورتپه می‏گوید:” نزدیک به ۱۰ سال از حضور نیروهای خارجی درافغانستان، سپری می شود؛ اما در قسمت بازسازی مجدد ولایت کندز توجه نشده و تا هنوز هم سرک‏های منطقهء گورتپه به همان حالت سابق باقی مانده است.”

علی احمد، یکی از دهقانان منطقهء گورتپه است. وی از دولت می خواهد تا در بخش زراعت در این منطقه توجه کند. وی می‏گوید:” ما به تخم اصلاح شده بذری، کود کیمیاوی ضرورت داریم.”

شماری دیگر از باشندگان قریهء گورتپه، از نداشتن برق، نبود جوی‏ها و نهرهای آبگردان و نداشتن جاده شکایت دارند، آنان می‏گویند که در زندگی روزمرهء شان با مشکلات زیاد دچار هستند. در بخش صحی، نیز مشکلات زیاد وجود دارد. آنان به سختی می‏توانند مریضان شان را ازقشلاق به مراکز صحی انتقال دهند.

در همین حال مقام‏های مسؤل در ولایت کندز می‏گویند که جامعهء جهانی، تعهد سپرده است؛ تا کار قیرریزی این جاده را آغاز کند.

قومندان بلوک نیروهای امریکایی مستقر در گورتپه می‏گوید که سروی مقدماتی این جاده ازسوی برخی ازانجنیران  تکمیل گردیده و قراراست به زودی کار احداث این جاده آغاز گردد.

قومندان نیروهای امریکایی، در بارهء چگونگی احداث و هزینهء این جاده چیزی نگفت، ولی تصریح کرد که باتطبیق این پروژه، مشکلات باشندگان گورتپه رفع خواهد شد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که تیم بازسازی ولایتی کشور آلمان مستقر در ولایت کندز همواره در گفتگو با رسانه‏ها، از تطبیق پروژهای گونه گون، ازقبیل جاده‏ها، اعمار مکاتب، شفاخانه‏ها و … خبر داده‏اند؛ اما باشندگان محل این گفته‏ها را رد نموده می گویند که تاکنون شاهد تطبیق هیچ پروژه‏ای از سوی تیم پی آرتی در ولایت کندز نبوده‏اند.

با آن‏که باشندگان منطقهء گورتپه در چندسال اخیربه دلیل ناامنی‏ها و درگیری‏های مسلحانه، آسیب دیده اند، ولی اکنون باتحکیم ثبات در این منطقه، از دولت می‏خواهند که دیگر بهانه‏ای وجود ندارد؛ دولت باید به مشکلات آنان رسدگی کند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد