عکس

271
۶ جوزا ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

گل هدیه بهار


از دیر زمان بدینسو شهروندان کشور انواع گل های متنوع را پرورش داده و برای سرسبزی و زیبایی محیط اطراف شان از انها استفاده می کنند.

اکنون بیش از۲۰ هزار نوع گل درافغانستان کشت و پرورش میابد مثل گل حنا ،  آدم چهره، جریب بند، جعفری، ناخن عروس، مرجان …

گل گیاه زینتی است که با رنگ های متنوع وبرگ های موزون اش باعث سرسبزی شهر گردیده و نشاط را به روح ادمی به ارمغان می اورد.

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد