کابل

52
۲۸ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

گفتگوی تلیفونی حامد کرزی با ملک عبدالله

حامد کرزی، رئیس جمهور شام شنبه با ملک عبداه و شاه عربستان صعودی تلیفونی گفتگو کرد و از وی خواست تا در آوردن صلح به منطقه کمک شود.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامهء که به رادیو کلید ارسال کرده، ضمن اعلام این خبر گفته است که آقای کرزی در این مکالمهء تلیفونی، علاوه بر تسلیت به پادشاه عربستان صعودی بخاطر فوت خواهرش، اوضاع سیاسی افغانستان، منطقه و جهان اسلام را نیز به بحث گرفته است.

در این گفتگوی تلیفونی، حامد کرزی در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان و گفتگو میان سران دو کشور معلومات داده و گفته است که آنان (رهبران پاکستان و افغانستان) نقش عربستان سعودی را در آوردن صلح در منطقه، مهم خوانده و تاکید کرده اند که پادشاه عربستان سعودی که در بین مسلمانان از جایگاه خاصی بر خوردار است، می تواند در تقویت بیشتر پروسهء صلح در افغانستان و پاکستان موثر واقع شود.

رئیس جمهور همچنان از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواسته است تا در رفع خشونت ها و تامین صلح در کشور های اسلامی نیز توجه کرده و به عنوان شخصیت محبوب، با نفوذ و قابل قدر در یکپارچگی و تامین صلح در جهان اسلام تلاش کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد