جنوب

216
۱۴ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

گشایش دوباره ۸۵ باب مکتب در ولایت هلمند


مسئولان ریاست معارف ولایت هلمند می گویند که طی چند ماه اخیر از جمله ۱۶۲ باب مکاتب مسدود شده، ۸۵ باب مکتب دوباره فعال گردیده است.
محمد داوود شاه صفاری رییس معارف ولایت هلمند می گوید:” ۱۶۲ باب مکتب در نتیجه نا امنی ها در این ولایت مسدود بود که طی چند ماه اخیر ۸۵ باب مکتب دوباره فعال شده و ۷۷ باب دیگر به دلیل نبود امکانات تا کنون مسدود باقی مانده است.”
به گفته صفاری، ریاست معارف در نظر دارد تا در آینده نزدیک کار ساخت ۴۱ باب مکتب دیگر  را نیز در این ولایت آغاز کند که از این میان کار ساخت ۸ باب آن آغاز شده است.
از سوی هم باشندگان ولایت هلمند از کارکرد های ریاست معارف این ولایت قدردانی نموده؛ اما تاکید دارند که هلمند بیشتر از این به فعالیت در عرصه معارف نیاز دارد.
هلمند از جمله ولایت های نا امن کشور است که بدلیل نبود امنیت بسیاری از مکاتب در ساحات تحت قلمرو طالبان مسدود می باشد.
گفته می شود ۴۱۷ باب مکتب در این ولایت وجود دارد که از آن جمله ۱۶۲ باب مکتب به روی دانش آموزان بسته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد