سیاسی

95
۲۲ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

گسترش ناامنی در ولایت سرپل

مقامات امنیتی ولایت سرپل از نفوذ بیشتر طالبان در آن ولایت اظهار نگرانی نموده می گویند که این ولایت ۷۰ در صد مورد تهدید مخالفین دولت قرار دارد.

به گفتهء مقامات محلی، درگذشته فعالیت طالبان محدود به ولسوالی”سیاد” این ولایت بود ولی اکنون افراد این گروه ناامنی های را در دیگر مناطق ولایت سرپل نیزگسترش داده اند.

لوی پاسوال محمد بلال نیرم قوماندان امنیه ولایت سرپل به کلید گفت:” دراین اواخر گشت و گذار طالبان در نقاط مختلف بیشتر شده و کارمندان دولت را تهدید به مرگ نموده و مردم را مجبور به پرداخت عشر و ذکات  می نمایند.”

بنا به گفتهء بلال نیرم؛ فعالیت طالبان از قریه دوردست ( الملک ) ولسوالی سیاد گذشته و در قسمت های سید آباد که در شاهراه  شبرغان- سرپل قرار دارد متمرکز شده است. وی علاوه داشت:((درحال حاضر این شاهراه ناامن شده.)

آنچه جنگ درافغانستان را پیچیده تر ساخته وغیرنظامیان را به کام مرگ میکشاند تفکیک نکردن مخالفین دولت از مردمان محلی است.

قوماندان امنیه ولایت سرپل به همین موضوع اشاره دارد:” زمانیکه جهت انجام عملیات به منطقه میرویم طالبان محل، سلاح شان را به زمین گذاشته و ظاهرا به دهقانی می پردازند.”

وی می افزاید:” طالبان استفادهء بد می کنند، شبانه با نیروهای امنیتی می جنگند و فردا همان افراد، نیروهای دولتی را دعوت به صرف غذا می نمایند.”

جنرال عبدالرحمان رحمانی رئیس ارکان قول اردوی ۲۰۹ شاهین به این باوراست؛ دولت باید ارگان های کشفی را بیشتر تقویه نمایید تا مردم عادی از طالبان  شناخته شوند.

باشندگان ولایت سرپل نیز از افزایش طالبان در این ولایت اظهار نگرانی می نمایند.

محمد یونس باشندهء مرکز ولایت سرپل به کلید گفت:” طالبان از همه عشر و ذکات جمعآوری می نمایند و با زیاد شدن فعالیت آنان ، دزدان مسلح نیز دست به کار میشوند و به غارت مردم می پردازند.”

وی به سرقت رفتن خانه یک کارمند دولتی اشاره نموده می گوید:” پیش از این کسی جرئت نداشت که دست به غارت منازل مردم بزند.”

محمد یونس از آغاز عملیات نظامی علیه طالبان و افزایش نا امنی اظهارنگرانی نموده گفت:” این توپ و طیاره و هراس افگنی طالبان مردم را به ستوه آروده است.”

از سوی دیگر یک قوماندان طالب در شمال، روی خط تلیفون به کلید گفت: آنان در ولایت سرپل از امکانات بلندی بر خوردار اند و در حال حاضر روی مصلحتی که دارند دست به عملیات گستردهء ضد دولتی نمی زنند.

این قوماندان طالبان که از افشای نامش خودداری میکند افزود:” در حال حاضر، ما جز از مراکز ولسوالی ها و مرکز ولایت، در اکثریت نقاط دور دست سرپل سلطه داریم.”

قیوم بابک ژورنالست و کارشناس مسایل سیاسی، عامل اصلی ازدیاد طالبان در شمال به ویژه در ولایت سرپل را ضعف دولت دانسته گفت: مردم علاوهء بر اینکه بیکاراند از دولت نیز بنابر دلایل گونه گون ناراضی اند.

بابک فساد را عامل عمده ناامنی میدانید:” اگر شخصی بخاطر کار قانونی خویش به یک اداره دولتی مراجعه نماید، مامورین آنقدر مشکل تراشی می کنند که تا دلتان را از زندگی سرد سازد، چه رسد که شما دل گرمی به دولت داشته باشید.” او میگوید:” مشکل تراشی بخاطر اخذ رشوه و بی عدالتی ها همه باعث فاصله میان دولت ومردم شده و مردم بر ارگانهای دولتی اعتماد ندارد و ازهمین لحاظ طالبان میان مردم نفوذ میکنند ودرجاها و مناطق که برای طالبان اهمیت ستراتیژیک دارد خوده جا زده و به شکنجه و ازار مردم می پردازند تا مردم وجود شانرا بپذیرند وبرایشان مشکلات هم ایجاد نکنند.”

بلال نیرم قومندان امنیه سرپل نیز مشکلات موجود را تایید نموده افزود:” تطبیق نشدن برنامه های بازسازی عمدهء دلیلی است که مردم با دولت زیاد همکاری ندارند.”

سرپل که قبلاً از جمله ولایت های امن به حساب می آمد، طی دو ماه اخیر طالبان موفق به سازمان دهی چندین حمله دران شده اند. از جمله می توان به حملات جداگانه بالای پوسته های امنیتی کمربند پولیس، پوسته امنیتی کمپ مهاجرین ، حمله بالای یک پوسته امنیتی در ولسوالی سیاد سرپل و حمله بالای آنتن های شبکه های مخابراتی در شمال سرپل را ذکر نمود.

یک سال پیش مقامات امنیتی ولایت سرپل از موجودیت انگشت شمار طالبان در قریه “الملک” ولسوالی سیاد سخن می گفتند اما اکنون از تهدید ۷۰ درصدی امنیتی شکایت دارند.

آخرین تحرک طالبان درولایت سرپل حمله برپوسته امنیتی پولیس سوزمه قلعه بود که با پرتاب راکت، دو طفل کمپ مهاجرین سوزمه قلعه وچند پولیس را زخمی نمودند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد