و سایر گزارش ها

۲۹ جوزا ۱۳۸۹

گزارش روندهای جهانی

در یک گزارش تازهء که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به نشر رسیده نشان می دهد که در کنار افغانستان در سایر کشور های جهان نیز مشکل برگشت مهاجرین وجود داشته است.

رئیس اداره UNHCR میگوید: ۲۰۰۹ بدترین سال برای پروسه بازگشت داوطلبانه در طول دو دههء میباشد.

طبق گزارش سالانه “روند های جهانی” سال ۲۰۰۹ UNHCR، تا ختم سال ۲۰۰۹، حدود ۴۳٫۳ ملیون نفر در سراسر جهان جبرا از محلات مسکونی شان بیجا گردیده اند. در عین زمان، تعداد پناهندگانیکه بشکل داوطلبانه به کشورهای شان عودت مینمایند پایین ترین رقم را در طول ۲۰ سال اخیر نشان میدهد.

آقای انتونیو گترس کمشنرعالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید:”برای منازعات شدید مانند منازعات افغانستان، سومالیا و جمهوری مردم کانگو هیچگونه راه حل تا هنوز بنظر نمیرسد.”

به گفته وی سال گذشته سال خوبی برای پروسه بازگشت داوطلبانه نبود، در حقیقت بدترین سال در بیست سال اخیر به حساب می اید.

آقای گترس با اشاره به موجودیت ۵٫۵ ملیون پناهنده تحت مأموریت UNHCR که با پناهندگی دوامدار قرار دارند، علاوه نمود:”اکثریت پناهندگان جهان مدت پنج سال یا بیشتر از آنر حتما در مهاجرت سپری نموده اند.

گزارش UNHCR حاکی از آنست که در سال ۲۰۰۹ صرف ۲۵۱،۰۰۰ پناهنده به کشورهای شان عودت نموده اند که این رقم پایین ترین رقم از سال ۱۹۹۰ بدینسو ثبت گردیده است.

بر اساس این گزارش افرادیکه در اثر درگیری ها در داخل کشورهای خویش از محلات بودوباش( ولایات، ولسوالی ها و قریه ها) اصلی شان بیجا شده اند تا اخیر سال ۲۰۰۹، ۴ فیصد افزایش یافته که تعداد شان به ۲۷٫۱ ملیون نفر در سطح جهان میرسد.

همچنان درین گزارش جدید ذکر گریده است که: “تعداد زیادی از پناهندگان، عمدتاً در کشورهای رو به انکشاف، در شهر ها زندگی میکنند.”

این درحالیست که در اخیر سال ۲۰۰۹، ۱۱۲،۴۰۰ پناهنده توسط ۱۹ کشور جهان پذیرفته شدند که شامل ایالات متحده امریکا (۷۹،۹۰۰ نفر)، کانادا (۱۲،۵۰۰ نفر)، آسترالیا (۱۱،۱۰۰ نفر)، جرمنی (۲،۱۰۰ نفر)، سویدن (۱،۹۰۰ نفر) و ناروی (۱،۴۰۰ نفر) می شوند.

طبق این گزارش تعداد درخواست های جدید پناهندگی در سراسر جهان حدود یک ملیون نفر میباشد که از آن جمله کشور افریقای جنوبی در سال گذشته بیش از ۲۲۲،۰۰۰ درخواست را دریافت نمود که این کشور را در جایگاه بزرگترین کشور مورد هدف پناهندگی در جهان به خصوص د قاره افریقا قرار داد.

دراین گزارش افزوده شده است، گروپ های عمدهء که در سال ۲۰۰۹ منحیث پناهنده در کشورهای سومی پذیرفته شدند از کشورهای میانمار(۲۴،۸۰۰ نفر)، بوتان(۱۷،۵۰۰ نفر)، سومالیا(۵،۵۰۰ نفر)، ایریتیریا (۲،۵۰۰ نفر) و جمهوری مردم کانگو (۲،۵۰۰ نفر) میباشند.

در طول دهه اخیر، حد اقل ۱٫۳ ملیون پناهنده تابعیت کشورهای دیگر را حاصل نموده اند که بیش از نصف شان در ایالات متحده امریکا پذیرفته شده اند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد