سیاسی

74
۱۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

گذرهء ديروز؛ كشك كهنهء امروز

مقامات محلي ولسوالي كشك كهنهء ولايت هرات؛ از وجود مخالفين در مناطق وسيع اين ولسوالي، اظهار نگراني نموده و گفته اند كه براي پاكسازي اين مناطق از وجود مخالفين مسلح، به يك عمليات تصفيوي نياز است.

تسلط مخالفين

“غلام قادر حافظ زاده” ولسوال كشك كهنهء هرات؛ با بيان اين مطلب به كليد گفت: “از مجموع ۱۴۰ قريهء اين ولسوالي، هم اكنون بيش از ۱۰۰ قريهء آن، تحت نفوذ مخالفين قرار داشته و تسلط دولت در اين ولسوالي، بسيار اندك است.”

 موصوف اضافه نمود كه موقعيت جغرافيايي اين ولسوالي، باعث شده است تا مخالفين با استفاده از آن، حملات شانرا گسترش داده و نفوذ شانرا توسعه بخشند؛ چنانچه در تازه ترين مورد حملات مخالفين بالاي نيروهاي دولتي؛ به شمول چند طالب، تعدادي از سربازان دولتي، كشته و زخمي شدند.

موقعيت جغرافيوي

ولسوالي كشك كهنه؛ در حدود ۱۰۰ كيلومتري شمال شهر هرات، موقعيت يافته كه هرات را به ولايت بادغيس وصل مي سازد. اين ولسوالي، دراين اواخر از ناامن ترين مناطق در سطح ولايت هرات، به شمار رفته و هر ازگاهي، شاهد حملات مخالفين، بالاي مواضع دولتي بوده است.

 ولسوال كشك كهنه، به اين باور است كه خصوصيت جغرافياي اين ولسوالي، باعث شده تا مخالفين بدون كدام ممانعت، از ولايت بادغيس وارد اين مطقه گرديده و اعمال تخريبي را انجام دهند.

همسرحد بودن ولسوالي كشك با كشور تركمنستان و ولايت بادغيس را، عده يي از دلايل ديگري مي دانند كه در ناامن بودن اين منطقه، مستقيماً تاثيرگذار بوده است؛ چنانكه گفته مي شود مخالفين با استفاده ازاين موقعيت و گذر از طريق خاك تركمنستان، وارد اين محلات گرديده و يك سلسله حملات را سازماندهي مي كنند.

نارضايتي ها

“همايون نظري” از صاحبنظران در هرات؛ علاوه بر اين موارد، نارضايتي برخي سران اقوام را از دولت، در گسترش ناامني ها موثر خوانده مي گويد: “ازآنجايي كه برخي از اين سران، دسترسي به سلاح و مهمات نيز دارند، مي توانند تهديد جدي را در راستاي ناامن بودن اين مناطق، به وجود آورند.”

كمبود پوليس و ديگر نيروهاي امنيتي؛ از چالشهاي ديگري محسوب مي شوند كه همواره مقامات امنيتي، آنرا عنوان نموده و خواستار افزايش اين نيروها در اين مناطق گرديده اند. در حال حاضر، در مراكز ولسوالي هاي هرات، اين مشكل محسوس است؛ چنانكه به گفتهء برخي از آگاهان در هرات؛ پايين بودن ظرفيت نيروهاي امنيتي، باعث شده تا اين مناطق، متاثر گردد.

دوكتور “غلام حضرت اميني”، معتقد است آنچه توانسته مورال مخالفين را در اين منطقه تقويت ببخشد، عدم انجام عمليات هاي نظامي مي باشد، كه تا حال صورت نگرفته است. نامبرده؛ بيكاري، فقر اقتصادي و فساد اداري را از ديگر موضوعاتي مي خواند كه توانسته در تقويت و گسترش مخالفين، نقش اساسي را ايفا نمايد.

ضرورت عمليات

در همين حال، مقامات پوليس در غرب كشور مي گويند به منظور پاكسازي مناطق از وجود مخالفين، قرار است عمليات وسيعي را در بخش هايي از ولايت هرات، راه اندازي نمايند كه اين امر، مي تواند در تامين ثبات و تحكيم امنيت، موثر تمام شود.

سمنوال “عبدالرووف احمدي” سخنگوي پوليس ۶۰۶ انصار در هرات؛ خاطر نشان ساخت كه به زودي عمليات هاي مشتركي، در نقاطي كه وجود مخالفين درآن متصور باشد، انجام خواهد شد تا نگراني هموطنان ما از اين ناحيه، بر طرف گردد.

اعتراف مقامات محلي ولسوالي كشك كهنهء هرات، مبني بر نفوذ روز افزون طالبان در بخشهاي وسيعي از اين ولسوالي؛ درحالي بيان مي گردد، كه گفته ميشود پس از فروپاشي هسته هاي مخالفين در ولسوالي گذرهء هرات، مخالفين اين محل را نقطهء امني براي شان انتخاب نموده و از همين محل، حملات شانرا سازماندهي مي نمايند.

دلايل ناامني

كارشناسان در هرات؛ به اين باوراند كه عدم تعقيب و پيگري مخالفين از سوي دولت و انجام حملات سركوبگرانه، باعث شده است تا مخالفين، با استفاده از فرصت، مراكز شانرا از يكجا به جاي ديگري نقل داده و به انجام حملات شان، ادامه دهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد