خبرهای داخلی

۳۰ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

گاسمن: زورمندان بر نظام قضایی افغانستان نفوذ دارند


یک مقام بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر گفته است که زورمندان بر نظام قضایی افغانستان نفوذ گسترده دارند و همین امر سبب شده است تا آنان مورد پیگرد جدی قرار نگیرند.

پاتریشیا گاسمن،  معاون مدیر بخش آسیایی دیده بان جهانی حقوق بشر،  به طور مشخص به قضیه کرام الدین کریم رییس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان اشاره نموده و افزوده است که نفوذ زورمندانی مانند کرام الدین کریم بر نظام قضایی افغانستان بر همه آشکار است و به گونه معمول  مقام‌های بلندپایه ی که متهم اند، تحت پیگرد قرار نمی گیرند.

به گفته او  اگر حکومت افغانستان این بار در قضیه کرام الدین کریم بتواند عدالت را تامین کند، معیار خوبی برای تعهد به پایان دادن به معافیت زورمندان خواهد بود.

گاسمن هم چنان نوشته است، بسیاری از آنانی که کرام الدین کریم را متهم ساخته اند مجبور شده اند که به علت به خطر افتادن جان های شان، افغانستان را ترک نمایند.

کرام الدین کریم رییس پیشین فدراسیون فوتبال کشور حدود دو ماه پیش از سوی برخی از اعضای فدراسیون فوتبال بانوان به آزار و اذیت جنسی متهم شد که  اخیرا فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) وی را از تمام فعالیت های ورزشی محروم ساخته و ملزم به پرداخت یک ملیون دالر جریمه نقدی نیز نمود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد