عکس

۳۰ عقرب ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

کوچه تنور سازی کابل

 

در شهرآرا، منطقه‌ای در کابل،کوچه‌ی است که دو طرف آن تنورهای گلی قرار دارند و نگاه هر رهگذری را به سوی خود می‌کشاند.

کوچه تنور سازی، یکی از قدیمی ترین کوچه های پایتخت است که شاهد ساختن تنورهای بی شماری می‌باشد.

با وجود اینکه امروزه در کابل از تنورهای گازی بیشتر استفاده میشود، اما هنوز هم تنورهای گلی،طرفداران خاص خودشان را دارند.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد