منطقه و جهان

56
۳۰ جدی ۱۳۸۸

کوزوو،باید کشورهای عربی ما را به رسمیت بشناسند

اسکندر هیسِنی، وزیر خارجه کوزوو، می گوید، پریشتینا از به رسمیت شناخته نشدن استقلال خود توسط اکثر کشورهای عربی، ناخرسند است.

کلید * سی ام جدی 1388

اسکندر هیسِنی، وزیر خارجه کوزوو، می گوید، پریشتینا از به رسمیت شناخته نشدن استقلال خود توسط اکثر کشورهای عربی، ناخرسند است.

آقای هیسِنی روز گذشته در دیدار با عمرو موسی، سرمنشی اتحادیه عرب، افزود، کوزوو سزاوار آن است که از سوی جهان اسلام پشتیبانی شود.

کوزوو سال ۲۰۰۸ میلادی به صورت یکجانبه از صربستان اعلام استقلال کرد. از آن زمان تاکنون تنها شش کشور از ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، استقلال آن را به رسمیت شناخته اند.

نود درصد جمعیت سه میلیون نفری کوزوو را مسلمانان تشکیل می دهند.

 


کلید * سی ام جدی ۱۳۸۸

اسکندر هیسِنی، وزیر خارجه کوزوو، می گوید، پریشتینا از به رسمیت شناخته نشدن استقلال خود توسط اکثر کشورهای عربی، ناخرسند است.

آقای هیسِنی روز گذشته در دیدار با عمرو موسی، سرمنشی اتحادیه عرب، افزود، کوزوو سزاوار آن است که از سوی جهان اسلام پشتیبانی شود.

کوزوو سال ۲۰۰۸ میلادی به صورت یکجانبه از صربستان اعلام استقلال کرد. از آن زمان تاکنون تنها شش کشور از ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، استقلال آن را به رسمیت شناخته اند.

نود درصد جمعیت سه میلیون نفری کوزوو را مسلمانان تشکیل می دهند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد