عکس

245
۱۷ حمل ۱۳۹۸
عکاس: Nilofar Niekpor

کودکان افغان در معرض سوء تغذیه

بیماری سوی تغذیه سالانه جان فیصدی قابل ملاحظه کودکان جهان سوم را می‌گیرد که افغانستان نیز شامل آن می‌شود. به اساس ارقام موجود چهل در صد از کودکان افغان به مرض سوی تغذیه مصاب اند. متخصصان، تغذیه ناسالم مادر در هنگام بارداری، عدم خدمات صحی و باکیفیت، بی‌سوادی و نداشتن آگاهی از چگونگی تغذیه و رسیدگی به کودک را از جمله عوامل مهم این بیماری در کشور می‌دانند. به گفته داکتران این بیماری دارای دو حالت است که در حالت اول کودک بخاطر تغذیه ناسالم و نرسیدن پروتین و مواد مغذی به بدن، بیش از اندازه لاغر گردیده و از رشد باز می‌ماند و اما در حالت دوم به دلیل گرفتن بیش از اندازه مواد مغذی و پروتینی، بدن کودک پندیدگی پیدا می‌کند.

بیماری سوی تغذیه سالانه جان فیصدی قابل ملاحظه کودکان جهان سوم را می‌گیرد که افغانستان نیز شامل آن می‌شود.

به اساس ارقام موجود چهل در صد از کودکان افغان به مرض سوی تغذیه مصاب اند.

متخصصان، تغذیه ناسالم مادر در هنگام بارداری، عدم خدمات صحی و باکیفیت، بی‌سوادی و نداشتن آگاهی از چگونگی تغذیه و رسیدگی به کودک را از جمله عوامل مهم این بیماری در کشور می‌دانند.

به گفته داکتران این بیماری دارای دو حالت است که در حالت اول کودک بخاطر تغذیه ناسالم و نرسیدن پروتین و مواد مغذی به بدن، بیش از اندازه لاغر گردیده و از رشد باز می‌ماند و اما در حالت دوم به دلیل گرفتن بیش از اندازه مواد مغذی و پروتینی، بدن کودک پندیدگی پیدا می‌کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد