عکس

۱۹ جدی ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

کودکانی که هیچوقت لذت کودکی را نچشیده‌اند

نزدیک به چهار میلیون کودک در سرتاسر افغانستان نیاز به کمک دارند. اکثریت این کودکان بخاطر وضعیت بد امنیتی، سیلاب‌ها و فقر اقتصادی مجبور شدند که ازآشیانه‌ی اصلی شان به پایتخت پناه ببرند تا از حقوق ابتدایی؛ مثل دسترسی به حق تعلیم و آموزش، آب آشامیدنی و مراقبت‌های صحی برخوردار نشوند.

طبق آمار رسمی، بیشتر از دو میلیون کودک افغان برای تامین زنده‌گی خود و فامیل، تن به کارهای شاقه می‌دهند. چه بسیاری از این کودکان، با خطر جدی سوءاستفاده‌ی نیز جنسی مواجه‌اند!

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد