غرب

38
۲۴ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

کنفرانس ” قوانین بشردوستانهء بین المللی” در هرات

 

کنفرانس “قوانین بشر دوستانهء بین المللی” از روز سه شنبه در هرات، آغاز به کار کرد.

به گزارش رادیو کلید هرات، این کنفرانس که امروز نیز ادامه دارد، از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ، ریاست هلال احمر افغانی و پوهنتون هرات و برای استادان و محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات راه اندازی شده است.

جین جیغوم کاسابیانکا، رئیس نمایندگی صلیب سرخ در هرات می گوید، در این کنفرانس، محصلین و استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات نسبت به قوانین بشر دوستانهء بین المللی آگاهی حاصل می کنند.

وی گفت، کمیتهء صلیب سرخ بین المللی در کنار کمکهای بشر دوستانه برای مردم آسیب دیده در جهان، پروسهء آگاهی دهی نسبت به قوانین بین المللی را نیز در سطح جهان انجام می دهد.

داکتر داود صبا والی هرات می گوید، راه اندازی این کنفرانس، می تواند محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی را از قوانین بشر دوستانهء بین المللی روز، آگاه کند.

به گفتهء والی هرات، تمام کشور هایی که کنوانسیون های بین المللی در حمایت از حقوق بشر دوستانه را امضا کرده اند؛ ملزم به پیروی از این قوانین و کنوانسیون ها در کشور های خود می باشند.

این کنفرانس برای محصلین و استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات  در حالی راه اندازی شده که محصلین می گویند، نصاب تحصیلی پوهنتون های افغانستان با معیار های بین المللی مطابقت ندارد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد