تجارت

114
۹ حمل ۱۳۸۹

کنفرانس رشد تجارت در ولایت ننگرهار


کلید * نهم حمل ۱۳۸۹

کنفرانس رشد اقتصادی و ارتقأ سرمایه گذاری در شرق کشور دیروز با حضور سرپرست وزارت انرژی و آب و وزرای مالیه، معادن، اقتصاد و سرپرست وزارت تجارت و صنایع و رییس عمومی د افغانستان بانك در شهر جلال آباد آغاز بكار كرد.

بر بنیاد گزارش ها، در این کنفرانس که گل آغا شیرزی والی ننگرهار، برخی از والیان زون شرقی و تعداد از تجار ملی آن ولایت شرکت داشتند آقای شیرزی از تجار ملی خواست با استفاده از فرصت مساعد شده در راستای رشد اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد