عکس

۲۸ سنبله ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

کم رنگ شدن صنعت کلالی در افغانستان

 

صنعت کلالی یا سفالی در افغانستان دارای تاریخچه کهن می‌باشد .این صنعت هنوز که هنوز است در افغانستان پا برجاست و باوجود اینکه استفاده ظروف گلی در میان شهروندان افغانستان کمرنگ شده است اما بازهم تعدادی از کلالان که در منطقه کلالی استالف کابل زندگی میکنند این شغل اجدادی شان را حفظ کرده اند.

محمد هاشم عظیمی,شانزده ساله است که از دوازده سالگی به ساختن ظروف گلی مشغول است.او که صنف ده مکتب است می‌گوید”من می‌خواهم درس ام را به سویه دکترا پیش ببرم و در پهلویش یک سفالگر ماهر باشم و به سفالگری ادامه بدهم زیرا این صنعت از اجداد ام به من رسیده است و باید برای حفظ اش سعی کنم.”

برای ساختن ظروف گلی اولا خاک مخصوص اش را غربال کرده بعدا به گل تبدیل می کنند و آن را در دمای حرارت مخصوص میمانند تا گل پخته شود و بعدا توسط ماشینی که توسط  دست و پا حرکت می کند گل تازه را به اشکال مختلف درآورده وبعد از رنگ آمیزی در کوره ها می مانند تا به صورت مکمل پخته و مورد استفاده قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد