و سایر گزارش ها

1141
۱۰ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

کم توجهی دولت به زنان تجارت پیشه

از آنجايكه زنان نيمي از پيكره جامعه ما را تشكيل مي دهند، در تجارت نيز  نقش عمده و اساسي را ايفا مي نمايند.

زنان از گذشته تاكنون در تجارت افغانستان چه به شكل آشكارا و پنهاني نقش عمده اي داشته اند.

در پي تلاش هاي فدراسيون زنان تجارت پيشه افغان به منظورشناسايي  مشكلات فرا راه زنان تجارت پيشه روز يك شنبه ميز مدور مشترك فدراسيون زنان تجارت پيشه، اتاق هاي تجارت و وزارت تجارت و صنايع افغانستان در كابل برگزار شد.

ملالي هاشمي مدير شركت ابريشم هلاله با ابراز خرسندي از بهتر شدن وضعيت زنان تجارت پيشه، چالش هاي موجود در برابر زنان تجارت پيشه كشور را عمده و اساسی عنوان می کند.

ولی مرينا نيازي يكی ازخانم هاي تجارت پيشه افغان مدعيست، دولت به زنان تاجر هيچ توجهي نداشته است.

با این حال قربان حقجو ریيس اتاق هاي تجارت افغانستان از فعاليت زنان تجارت پيشه خوشبين بوده مي گويد:۲۰۰ انجمن تشبثاتي زنان در افغانستان فعاليت دارند كه در آنها حدود ۳۰ هزار زن مصروف به كار اند.

آقاي حقجو افزود، نظر به فعاليت هاي روز افزون تجاري زنان افغان، آنان در ۴۰ در صد عوايد بدست آمده از صادرات افغانستان سهيم مي باشند.

در همين حال مزمل شينواري (ریيس تجارت بين المللي وزارت تجارت و صنايع) شكايات زنان تجارت پيشه را تایيد نموده مي گويد: دولت قادر نيست كمك هاي مالي را براي تجارت پيشه گان ارایه کند.

در حال حاضر بيش از ۵ درصد زنان افغان، تجارت هاي محلي را پيش مي برند كه توليدات آنها را صنايع دستي، نساجي، ساختماني و فعاليت هاي مشورتي تشكيل مي دهد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد