خبرهای داخلی

186
۱۳ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

کمیشنران کمیسون های انتخاباتی از سوی رییس جمهور انتصاب شدند


کمیشنران جدید کمیسون مستقل انتخابات و کمیسون شکایات انتخاباتی و هم روسای دارالانشای این دوکمیسون طبق فرمان جداگانه از سوی رییس جمهور معرفی شدند.

در فرمان رییس جمهور آمده است :”  به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حکم فقره ۵ ماده ۱۳ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردیده، از میان هشتاد و یک تن کاندیدای ارائه شده از طرف احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، بعداز انتخاب ۱۴ تن ایشان از جانب کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قرار ذیل:

  1. سید عصمت الله مل، برای مدت پنج سال؛
  2. مولانا محمد عبدالله، برای مدت پنج سال؛
  3. اورنگ زیب، برای مدت پنج سال؛
  4. محمد حنیف دانشیار، برای مدت پنج سال
  5. مسافر قوقندی، برای مدت سه سال؛
  6. حوا علم نورستانی، برای مدت سه سال؛
  7. رحیمه ظریفی، برای مدت سه سال؛

به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات منظور است.”

در فرمان ریاست جمهوری هم چنان آمده است که  اعضای معرفی شده به کمیسیون مستقل انتخابات، موظف‌اند، در اولین جلسۀ خویش رییس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نموده و فعالیت خویش را بر طبق قانون اساسی کشور و قانون جدید انتخابات، آغاز نمایند.

از سوی هم، طی فرمان جداگانه ریاست جمهوری، حبیب الرحمان ننگ به عنوان رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات منصوب شده است.
و هم چنان محمد قاسم الیاسی برای پنج سال، زهره بیان شنواری برای پنج سال، مولوی دین محمد عظیمی برای پنج سال، محمد یونس طغرا برای مدت سه سال و سید قطب الدین رویدار برای مدت سه سال به عنوان اعضای کمیسون شکایات انتخاباتی انتصاب گردیده اند.
در عین حال چمن شاه اعتمادی نیز به عنوان رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی گماشته شده است..

این در حالی است در حدود چهار هفته پیش، پس از تعدیل قانون انتخابات، رییس‌جمهور اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

پس از آن، رییس‌جمهور از احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی خواست که نامزدان شان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخابات معرفی کنند. این احزاب و نهادها، ۸۱ تن را معرفی کرده بودند که در رأی‌گیری روز جمعه، شانزده تن آنان بلندترین رأی را گرفتند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد