خبرهای داخلی

147
۳ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: جواد نبی زاده

کمیسیون مستقل انتخابات: آرای بدون بایومتریک در بلخ باطل اعلام می شود

انتخابات افغانستان

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات های انتخاباتی در ولایت بلخ می گویند که نظر به خواست کاندیدان معترض، باز شماری بیش از ۲۰۰ صندوق رای دهی را در این ولایت آغاز نموده و آرای بدون بایومتریک را باطل اعلام می کنند.
شگوفه بهشتی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت بلخ می گوید:” نظر به تقاضا و خواست کاندیدان معترض در این ولایت، بیش از ۲۰۰ صندوق رای دهی باز شماری خواهد گردید.”
به گفته وی، هفته گذشته رییس عمومی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت بلخ سفر نموده و از نزدیک به خواست های معترضان گوش داده است.
در همین حال، عزت الله آرمان رییس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ نیز می گوید که تفاهم میان کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدان معترض صورت گرفته و این کمیسیون، تمام خواست های معترضان را پذیرفته است.
آقای آرمان هم چنان افزود که در ولایت بلخ، ۲٫۵ درصد آرای غیر بایومتریک وجود دارد که از سوی این کمیسیون باطل اعلان می گردد.
هم چنان یکی از ناظرین کاندیدان معترض به کلید گفت که باز شماری در این کمیسیون آغاز گردیده و قرار است تا روز های بعد، بازشماری در این ولایت پایان یابد.
کاندیدان معترض در ولایت بلخ، هفته گذشته دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بسته و با نشر قطعنامه ۹ ماده ای خواستار باز شماری آرا و باطل اعلان نمودن آرای غیر بایومتریک شدند که پس از سفر رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به این ولایت و وعده رسیدگی به خواست های آنان، کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت دوباره به کارش آغاز کرد.

 

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد