خبرهای داخلی

313
۲ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

کمیسیون انتخابات بر استفاده از تکنالوژی در انتخابات آینده در کشور تاکید کرد

مقام های کميسيون مستقل انتخابات مى گويدکه برای شفافيت انتخابات ‌ آينده‌ از تکنالوژی جديد در اين روند استفاده می ‌شود.
به گفتۀ امام محمد وريماچ رييس دارالانشای این کميسيون ، تاکنون مطالعات و ارزيابى ها در خصوص روند انتخابات به پايان نرسيده است ودرحال حاضر تمام جوانب تخنيکی، عملياتی و نوع کاربرد تکنالوژی در روند انتخابات تحت مطالعه و ارزيابى قرار دارد.
او، تاکید دارد که، پس از ختم مطالعات و ارزيابی این روند، تاريخ دقيق انتخابات ولسى جرگه و شوراى ولسوالى اعلام خواهدشد و رايزنى ها درخصوص جلب کمکهاى جامعه بين المللى براى تمويل پروسه انتخابات نيز جريان دارد.
رييس دارالانشای کميسيون مستقل انتخابات،استفاده از تکنالوژی جديد را در برگزارى انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و قابل قبول برای مردم مهم عنوان کرده می افزاید که استفاده از تکنالوژی جديد، می تواند در بخش ثبت نام رايدهندگان، شناسايی رايدهندگان،ثبت آرا در روز انتخابات و شمارش آرا پس از ختم انتخابات سهولت را ايجاد کند.
این در حالیست که رييس دارالانشای کمیسون انتخابات هشدار بود که اگر به زودی در مورد استفاده از تکنالوژی در انتخابات تصمیم گرفته نشود، ممکن انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولسوالی در سال روان برگزار نشود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد